Судова реформа

Указом Президента України від 11.06.2021 № 231/2021 затверджено Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки (далі – Стратегія), яка визначає основні засади та напрями подальшого сталого функціонування та розвитку системи правосуддя з урахуванням кращих міжнародних стандартів та практик.

Метою Стратегії щодо удосконалення системи правосуддя є визначення основних напрямів та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії із іншими інститутами правосуддя для практичного утвердження принципу верховенства права, ефективного і справедливого судочинства, зміцнення функціональних основ організації судової влади відповідно до стандартів захисту прав людини та цінностей, визначених Конституцією України та міжнародно-правовими зобов’язаннями України.

Завданнями Стратегії щодо удосконалення системи правосуддя є:

окреслення кола проблем щодо законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство та інститути правосуддя;

визначення напрямів удосконалення положень Конституції та законів України, першочергових заходів з модернізації судоустрою, статусу суддів, судочинства та інститутів правосуддя;

забезпечення координованості та збалансованості процесу удосконалення з урахуванням подальшої гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу;

підвищення ефективності організації судової влади та інститутів правосуддя, зміцнення довіри до них суспільства.

 

Відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

05.08.2021 набрав чинності Закон України від 13.07.2021 № 1629-IХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», яким передбачено відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, шляхом утворення Конкурсної комісії за участю міжнародних експертів для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Так, вказаним Законом передбачено, що Конкурсна комісія у першому складі протягом строку своїх повноважень проводить конкурс на зайняття вакантних посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Наказом Вищої ради правосуддя від 17.09.2021 призначено перший склад Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до статті 95-1 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIІІ «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIІІ) Конкурсна комісія має розробити та затвердити свій регламент, положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, методологію оцінювання відповідності кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критеріям доброчесності та професійної компетентності, показники відповідності критеріям такого оцінювання та засоби їх встановлення.

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 951 Закону № 1402-VIІІ організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя.

За інформацією, розміщеною на вебсайті Вищої ради правосуддя, 21.01.2022 відбулось перше офіційне засідання Конкурсної комісії, на якому було обрано керівництво Конкурсної комісії, затверджено Регламент Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Методологію оцінювання відповідності кандидата критеріям доброчесності та професійної компетентності кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, показники відповідності критеріям такого оцінювання та засобам їх встановлення.

Також для забезпечення процесу добору кандидатів Конкурсна комісія уклала Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним антикорупційним бюро України та заявила про наміри співпрацювати з громадськістю.

Крім того, на вказаному засіданні було затверджено оголошення про початок першого конкурсу на зайняття вакантних посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Документи від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, приймалися з 04.02.2022 по 04.03.2022 включно.

 

Реформування Вищої ради правосуддя

05.08.2021 набрав чинності Закон України від 14.07.2021 № 1635-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання 3 (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-IХ), яким передбачено:

  • удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя шляхом створення Етичної ради за участю міжнародних експертів;
  • здійснення Етичною радою одноразового оцінювання відповідності діючих членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду) критеріям професійної етики та доброчесності протягом 6 місяців з дня затвердження персонального складу Етичної ради;
  • порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Відповідно до пункту 231 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21.12.2016 № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон № 1798-VІІІ) автоматично призначено перший склад Етичної ради.

01.12.2021 відбулось перше засідання Етичної ради, на якому були обрано Голову та заступника Голови Етичної ради.

21.12.2021 та 12.01.2022 на засіданнях Етичної ради були прийняті рішення про допущення 35 кандидатів до співбесіди на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та про відмову у такому допуску 2 кандидатам.

Також Етична рада затвердила список з визначеними датами для співбесід на посаду члена Вищої ради правосуддя, який 26.01.2022 був змінений.

Так, з кандидатами від Верховної Ради України співбесіди були заплановані на 21.02.2022 та 23-24.02.2022, з кандидатами від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 24-25.02.2022 та 28.02.2022, а з кандидатами від ХІХ позачергового з’їзду суддів України – 28.02.2022 та 02-03.03.2022.

Крім того, Регламентом Етичної ради передбачено, що Етична рада розпочинає оцінювання відповідності діючих членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду) критеріям професійної етики та доброчесності не пізніше 08.02.2022.

08.02.2022 Етична рада направила членам Вищої ради правосуддя повідомлення про намір провести вказане оцінювання.