Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах “Жовнер проти України”, “Юрій Миколайович Іванов”, “Бурмич та інші проти України”

СПІВПРАЦЯ З РАДОЮ ЄВРОПИ

Співпраця Ради Європи з Україною з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема у справах Жовнера, Іванова, Бурмича та інші, є досить тривалою. В результаті цієї співпраці вже досягнуті певні позитивні зміни, покликані забезпечити реалізацію необхідних заходів загального характеру з метою виконання вказаних рішень ЄСПЛ.

З метою посилення співробітництва та конкретизації заходів, спрямованих на посилення цієї співпраці, був прийнятий План дій Ради Європи для України на 2018 – 2021 роки. В ньому, зокрема, зазначено, що одним із пріоритетних напрямків є надання підтримки Україні у впроваджені належних механізмів виконання рішень ЄСПЛ з метою узгодження положень законодавства, інституційного реагування, судової та адміністративної практики з вимогами європейських стандартів, а також посилення імплементації положень Європейської конвенції з прав людини, практики ЄСПЛ на національному рівні. Таким чином, в рамках технічної співпраці Рада Європи продовжує активно підтримувати зусилля та ініціативи органів влади України щодо впровадження механізмів та інструментів, покликаних імплементувати стандарти та рекомендації Ради Європи для виконання рішень ЄСПЛ постановлених по справах стосовно України, особливо таких, що стосуються проблем структурного характеру, а саме невиконання або затримки у виконанні рішень національних судів.

Необхідна експертна допомога для забезпечення досягнення поставлених цілей надається через Департамент виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи, а також проекти Ради Європи в Україні. В рамках імплементації цих проектів, Рада Європи надає підтримку щодо підготовки аналітичної інформації для прийняття стратегічних документів, покликаних виконати рішення ЄСПЛ у справах Жовнера, Іванова, Бурмича, а також розробки детальних і комплексних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, інституційного реагування, судової та адміністративної та практики, необхідних для вирішення проблем, констатованих у вказаних рішеннях ЄСПЛ.

 

ЗАХОДИ В РАМКАХ СПІВПРАЦІ З РАДОЮ ЄВРОПИ