Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах “Жовнер проти України”, “Юрій Миколайович Іванов”, “Бурмич та інші проти України”

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

Реалізація Національної стратегії здійснюється шляхом виконання її Плану заходів, що був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 210-р.

Відповідно, оцінка ефективності реалізації Національної стратегії ґрунтується на результатах виконання вказаного Плану заходів.