Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах “Жовнер проти України”, “Юрій Миколайович Іванов”, “Бурмич та інші проти України”

НАГЛЯД КОМІТЕТОМ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ЗА ВИКОНАННЯМ

Рада Європи через свій керівний статутний орган – Комітет міністрів Ради Європи  – здійснює нагляд за виконанням державами-членами зобов’язань, що випливають із рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в яких він встановив порушення вимог Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, Комітет міністрів Ради Європи оцінює стан виконання окремих рішень ЄСПЛ, на підставі звітів, що надаються державами- відповідачами щодо вжитих заходів загального та індивідуального характеру та визначає, чи достатніми були ці заходи для повного виконання рішень ЄСПЛ. За аналогією, Комітет міністрів Ради Європи може оцінювати плани щодо майбутніх дій держави, спрямованих на повне та своєчасне виконання рішень ЄСПЛ, та рекомендувати органам влади України вжиття заходів, на підставі Європейської конвенції з прав людини, практики ЄСПЛ, своєї практики, права Ради Європи, тощо.

 

КАЛЕНДАР ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ У ГРУПІ СПРАВ ІВАНОВ/ЖОВНЕР/БУРМИЧ ТА ІНШІ

 

КІЛЬКІСТЬ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ КОМІТЕТОМ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ СПРАВ У 2011-2021 РР..

 

З останніми рішеннями Комітету міністрів Ради Європи щодо нагляду за виконанням рішень у групі справа Жовнер/Іванов/Бурмич та інші, а саме від 9-11 березня 2021 р. та Проміжну резолюцію від жовтня 2020 р. можна ознайомитися тут .