Департамент нотаріату та державної реєстрації

Державна реєстрація інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформаційні агентства» інформаційними агентствами згідно з цим Законом є зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Право на заснування інформаційного агентства

Відповідно до статті 9 Закону України «Про інформаційні агентства» право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

Зауважуємо! Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35 відсотків.

Порядок подачі та вимоги щодо відомостей, які вказуються у заяві про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності

Заява подається до Міністерства юстиції України (поштова адреса:                 вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, скринька для приймання документів знаходиться за адресою: провул. Рильський, буд. 10, м. Київ) державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб, повноваження яких належно посвідчені.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про інформаційні агентства» та пункту 2.2 глави 2 Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 174/12048 (зі змінами) у заяві повинна бути вказана наступна інформація:

1.Засновник (співзасновник):

якщо засновником є фізична(і) особа(и) вказується прізвище, ім’я, по батькові та необхідні дані паспорта громадянина України (громадянство, рік народження, серія та номер паспорта, ким і коли виданий) місцезнаходження, номери засобів зв’язку, назва банківської установи, в якій відкриті рахунки, та номери рахунків (якщо у фізичної(их) особи(сіб) відсутні банківські реквізити – надається інформація про їх відсутність) (дивись Додаток 3);

якщо юридична особа – вказується повне найменування за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, номери засобів зв’язку, назва банківської установи, в якій відкриті рахунки, та номери рахунків;

2.Повне найменування та скорочена назва інформаційного агентства:

Інформація повинна відповідати відомостям, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.Вид інформаційного агентства та його організаційно-правова форма, ідентифікаційний код юридичної особи:

інформація, про вид інформаційного агентства зазначається з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про інформаційні агентства»;

будь-яка, визначена законами України, організаційно-правова форма юридичної особи;

4.Передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції:

місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна;

5.Мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція:

зазначаються які саме мови, а також яким чином буде здійснюватися розповсюдження інформаційної продукції (одномовна, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами);

6.Програмна мета та основні напрями діяльності інформаційного агентства:

визначаються відповідно до статей 1 і 5 Закону України «Про інформаційні агентства» та статуту інформаційного агентства;

7.Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інформаційного агентства:

визначаються з урахуванням частини другої статті 9 Закону України «Про інформаційні агентства», а саме, якщо співзасновниками інформаційного агентства є іноземці та іноземні юридичні особи зазначається у відсотковому відношення сукупна частка статутного капіталу, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам;

якщо іноземний капітал відсутній – надається інформація про його відсутність (дивись Додаток 3);

8.Місцезнаходження інформаційного агентства та номери засобів зв’язку:

Інформація повинна відповідати відомостям, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Для державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності подається лише належним чином оформлена заява.

  1. «Зразок заповнення заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності» (Додаток 3).

Строки державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного агентства

Заява розглядається у семиденний термін з дня її одержання.

За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

  • про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформагентства;
  • про відмову в державній реєстрації (перереєстрацію) інформагентства;
  • про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформагентства;
  • про відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформагентства.

У разі виявлення в заяві відсутності (неточного або неправильного зазначення) відомостей реєструючий орган письмово повідомляє про це засновника (співзасновників) у межах строку, установленого пунктом 2.5 Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 174/12048 (зі змінами).

Відмова в державній реєстрації інформагентства

Відмова в державній реєстрації інформагентства можлива виключно з підстав, установлених статтею 14 Законом України «Про інформаційні агентства», якщо:

  • назва інформаційного агентства, його програмна мета, основні цілі та напрями діяльності суперечать статтям 2, 3 Закону України «Про інформаційні агентсва»;
  • реєструючим органом уже зареєстровано інше інформаційне агентство з тією самою назвою;
  • заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного агентства.

Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

За державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності установлений збір у таких розмірах:

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, – 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі перереєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.