Департамент державної реєстрації

Отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі  зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається (пункт 13 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

 

Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:

другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим  родичам померлої особи за умови пред’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що  підтверджують  родинні  чи  сімейні стосунки;

спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки  та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України «Про страхування» є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;

банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, що згідно із законодавством підтверджує наявність заборгованості померлої особи, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи;

особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред'явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.

Суміжність земельних ділянок обов’язково встановлюється згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному вебсайті Держгеокадастру, на підставі кадастрових номерів земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки.

Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та місця державної реєстрації акту цивільного стану (пункт 5 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

 

Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій  зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану (пункт 15 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру, яка становить 73 грн.

 

На безоплатне  отримання витягу з Реєстру мають право:

суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші  органи  державної  влади  (посадові особи), органи місцевого самоврядування  (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням  ними  повноважень,  визначених  актами законодавства;

реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи  України у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;

адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих  закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;

особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація  актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження  письмових запитів і надіслання  витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;

особи, що звернулися за видачею витягу про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини  першої статті 135 Сімейного кодексу України; 

особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини,  а також для отримання допомоги на поховання;  кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок,  суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення  спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою (пункт 16 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

 

заява(запит) про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян