Департамент державної реєстрації

Порядок поновлення актових записів цивільного стану

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складання.

Для правильного написання відомостей у поновлених актових записах цивільного стану здійснюється необхідна перевірка, під час якої з’ясовуються число, місяць і рік народження заявника, а також ті відомості про його батьків, які істотно впливають на цивільно-правові відносини.

На підтвердження достовірності поданих заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України до матеріалів справи додаються повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану (пункт 3.9. Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання).

На підставі поданих заявником та затребуваних відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України документів та їх аналізу складається висновок про поновлення або відмову в поновленні актового запису цивільного стану (пункт 3.11. Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання).

У разі відмови в поновленні актового запису цивільного стану роз’яснюється про можливість оскарження відмови в судовому порядку (пункт 3.12 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання).

Якщо актовий запис цивільного стану, який поновлюється, було складено в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану України, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про поновлення актового запису цивільного стану разом з матеріалами не пізніше наступного робочого дня з дня складання висновку надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його первинного складання (пункт 3.13 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання).