Департамент державної реєстрації

Терміни розгляду заяви про зміну імені

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці 

Заява про  зміну  імені  дипломатичним  представництвом   або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.  

Строк розгляду заяви про зміну імені  може  бути  зупинено  у разі  потреби у  поновленні  та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (пункт 7 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 10 глави 4 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні). 

Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, дипломатичне  представництво  або  консульська установа України на підставі  документів  про  зміну імені та висновку територіального органу  Національної  поліції  про  можливість  зміни  імені готує висновок  про  надання  дозволу  на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові (пункт 10 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи)).

У  разі  надання  дозволу  на  зміну  імені  заявник  у тримісячний   строк   може   звернутися   особисто  для  державної реєстрації  зміни  імені  до  відділу  державної  реєстрації актів цивільного  стану,  дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено   під   час   державної  реєстрації  розірвання  шлюбу  чи розірвання  шлюбу  в  судовому порядку, - через представника, який діє  на  підставі  нотаріально  посвідченої  довіреності. 

Якщо заявник чи у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту,  представник  без  поважних  причин  у зазначений строк не звернувся  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного  представництва  або  консульської установи України для  державної  реєстрації  зміни  імені,  дозвіл  на  зміну імені втрачає  силу.

Державна   реєстрація   зміни  імені  громадян  України,  які проживають  на території  України, проводиться відділом державної реєстрації  актів цивільного стану після сплати державного мита.

Державна реєстрація зміни імені громадян  України,  які  постійно   проживають   за   кордоном,  проводиться  дипломатичним представництвом або  консульською  установою України після сплати консульського  збору. 

У разі звільнення  заявника  в  установленому  законодавством порядку  від  сплати  державного  мита або консульського збору він повинен  пред'явити  відповідний  документ,  що  підтверджує  таке право,  чи  у  випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, представником  подається нотаріально засвідчена копія відповідного документа,  що підтверджує таке право.

Під час  державної  реєстрації  зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська  установа  України  видає  заявникові  чи  у  випадку, передбаченому  абзацом першим цього пункту, представнику свідоцтво про  зміну  імені. 

Після  державної  реєстрації  зміни  імені  у  разі звернення заявника  особисто  відділом державної реєстрації актів цивільного стану   у  паспорті громадянина  України  у  вигляді  паспортної книжечки, а   дипломатичним   представництвом  або  консульською установою   України у  паспорті  громадянина  України  у  вигляді паспортної книжечки для виїзду за кордон робиться відмітка про те, що  паспорт  у  зв’язку  із  зміною імені підлягає обміну протягом місяця (пункт 12 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи)).