Департамент державної реєстрації

Заява про зміну імені та документи, які додаються до заяви

Заява про зміну імені подається громадянином України особисто у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, – за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Заява  щодо  зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не  було  змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання  шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника  або  надіслана  поштою.

Для    зміни    імені    фізичної    особи,    яка    досягла чотирнадцятирічного  віку,  разом  з  відповідною заявою подається заява  в  письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий  помер,  визнаний  безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним,   позбавлений батьківських  прав  щодо  цієї  дитини, а також якщо відомості про батька   (матір)   дитини  виключено  з  актового  запису  про  її народження  або  якщо  відомості  про  чоловіка  як  батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника  про  надання згоди на зміну імені.

Заява  про  надання  згоди  батьків  (одного  з  батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто.  Заява  одного  з  батьків,  справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, може бути подана другим з батьків.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері)або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи)).

До заяви про зміну імені додаються: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);  свідоцтва про народження дітей  (у  разі,  коли  заявник  має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про  зміну імені заявника,  батька чи матері,  якщо воно було раніше змінено;  фотокартка заявника; письмове  зобов’язання  заявника, складене у довільній формі, справжність   підпису   на   якому   нотаріально  засвідчена,  про обізнаність заявника щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон  та  інших  документів  у  разі зміни імені (у разі подання заяви через   представника  або  надіслання  поштою  у  випадку, передбаченому  пунктом 3 цього Порядку), квитанція  про  сплату  державного  мита (пункт 4 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи)).

Під  час  подання  заяви про зміну імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська  установа  України попереджає заявника про встановлену законодавством   відповідальність   за   повідомлення  неправдивих відомостей  і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  та  інших документів   у   разі   зміни  імені,  крім  подання  заяви  через представника   або  надіслання  поштою  у  випадку,  передбаченому пунктом  3 цього Порядку (пункт 5 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи)).