08-02-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

08.02.2022
м. Київ
416/5

Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 09.02.2022 за № 178/37514

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Установити, що: актовий запис цивільного стану, відомості якого відповідають Алгоритму автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану (далі – Алгоритм), що додається, вважається таким, що перевірений (верифікований) системою, про що йому автоматизованим способом присвоюється статус «верифіковано системою»;

актовий запис цивільного стану, відомості якого не відповідають Алгоритму, вважається таким, що не перевірений (не верифікований) системою, про що йому автоматизованим способом присвоюється статус «не верифіковано системою»;

актовий запис цивільного стану, на який накладено кваліфікований електронний підпис посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, вважається таким, що перевірений (верифікований) реєстратором, про що йому під час його підписання автоматизованим способом присвоюється статус «верифіковано»;

накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану при внесенні актових записів цивільного стану до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), внесенні змін до актових записів цивільного стану, які містяться в ньому, є обов’язковим за наявності відповідної технічної можливості в Реєстрі.

  1. Адміністратору Реєстру у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:

проведення автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану, складених відділами державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою програмного забезпечення Реєстру та внесених до Реєстру у порядку, визначеному законодавством, на підставі яких видавались свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану після 01 січня 2009 року, за Алгоритмом, що додається;

реалізацію технічної можливості накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану при внесенні відомостей актових записів цивільного стану до Реєстру та у разі внесення змін до актових записів цивільного стану, які містяться в ньому.

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є. та заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Міністр                                                                                    Денис МАЛЮСЬКА

 

Алгоритм автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України