19-08-202215:00

Масштабне оцифрування документів стартувало у Центральному державному історичному архіві України, м. Львів