Vitalii Vasylyk

Deputy Minister of Justice of Ukraine

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України;

представляє питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, зокрема під час проведення "години запитань до Уряду", заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, представлення законопроектів, розробником яких є міністерство, а також бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, та законопроектів, ініційованих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

представляє міністерство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю;

представляє міністерство на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

представляє міністерство у відносинах з органами Європейського Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних міністерств інших країн;

дає доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями структурних підрозділів апарату міністерства, які спрямовуються ним;

здійснює інші повноваження за дорученням Міністра;

забезпечує в межах повноважень взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність Управління пенітенціарних інспекцій, яке безпосередньо підпорядковане Державному секретарю Міністерства;

спрямовує діяльність:

Академії Державної пенітенціарної служби;

Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Заступник Міністра є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України щодо здійснення віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування у сфері оборони; економіки, науки і техніки; державної безпеки та охорони правопорядку, пов’язаних із вирішенням питань виконання кримінальних покарань та пробації.