Інформація щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю