Головний спеціаліст відділу координації виконання виконання рішень Європейського суду з прав людини Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справа

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

General conditions

Посадові обов’язки

виконання дорученої роботи у встановлений термін;

здійснення роботи, пов’язаної із координацією виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

підготовка відповіді на звернення громадян щодо координації виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, що надходять до Мін’юсту та Уповноваженого у справах Європейського суду;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції і недопущення таких порушень у майбутньому;

участь у зустрічах керівництва Мін'юсту з офіційними представниками міжнародних організацій та іншими офіційними особами з питань, віднесених до компетенції Відділу;

участь у організації та проведенні робочих зустрічей, семінарів, нарад та круглих столів з питань, віднесених до компетенції Відділу;

здійснення роботи щодо планування результативних показників на відповідний бюджетний період щодо бюджетних програм КПКВК 3601150 та 3601170, а також складання проектів паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

виконання інших доручень керівництва Відділу та Департаменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

vacancies.view.conditions.spec

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальностями «Міжнародне право» або «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про міжнародні договори»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 669);

постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини;

Положення про Міністерство юстиції України