Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Створення Міжвідомчої координаційної ради відповідає змісту Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1027-р.

Міжвідомча координаційна рада діє на підставі Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 357 із змінами та доповненнями від 05 лютого 2020 №45 та із змінами та доповненнями від 18 листопада 2020 року № 1132 у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.