Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

 1. Робоча група з питань забезпечення збору та аналізу чинних політик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності неповнолітніх

Cтворена Міжвідомчою координаційною радою 20 липня 2017 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційною ради № 2.

 

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

1) збір інформації щодо чинних політик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності неповнолітніх для забезпечення, що супроводжується необхідністю розробки та затвердження Стратегії попередження злочинності неповнолітніх, що буде зосереджена на створенні політик, проектів і пілотування діяльності як на центральному, так і місцевому рівнях, з фокусуванням на (а) первинну профілактику (загальне попередження злочинності), (b) вторинну профілактику (робота з дітьми, які входять до групи ризику), і (с) третинну профілактику (робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом)

2) аналіз інформації щодо чинних політик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності неповнолітніх

3) проведення звітування щодо результатів аналізу чинних політик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності неповнолітніх, а також визначення рекомендацій з удосконалення напрямів відповідної сфери діяльності.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

 1. Робоча група з питань вивчення необхідності запровадження спеціальних умов застосування програм примирення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в Україні

Створена Міжвідомчою координаційною радою 28 липня 2017 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційною ради № 3.

 

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

1) дослідження питання необхідності запровадження спеціальних умов застосування програм примирення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в України;

2) розробка проекту змін до КПК України та інших законодавчих актів України з питань, які стосуються програм примирення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в  Україні (у випадку прийняття рішення щодо необхідності відповідних змін).

 

«ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИПИНЕНО НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ № 6, ПРИНЯТОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ  РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ЮВЕНАЛЬНУ ЮСТИЦІЮ 22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ».

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

 1. Робоча група з питань розробки проекту закону про юстицію для дітей

Створена відповідно до пункту 4 Плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх на період червень 2017 року – травень 2018 року на підставі наказу Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх від 
08.09.2017 року № 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх від 
27.09.2017 року № 6.

 

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

1) аналіз іноземного досвіду та міжнародних стандартів щодо законодавства про юстицію для дітей;

2) підготовка та погодження концепції проекту закону про юстицію для дітей, зокрема визначення його базових принципів та структури;

3) розробка проекту закону про юстицію для дітей.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

 1. Робоча група з питань розробки підзаконних нормативно правових актів щодо ефективного запровадження системи пенітеціарної пробації для неповнолітніх.

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

 • аналіз практичних аспектів підготовки неповнолітніх до звільнення;
 • підготовка та погодження порядку реалізації пенітеціарної пробації, зокрема для неповнолітніх;
 • затвердження проекту порядку реалізації пенітеціарної пробації, зокрема для неповнолітніх;
 • підготовка та погодження концепції Методичних рекомендації щодо виконання положень порядку реалізації пенітеціарної пробації;
 • затвердження проекту Методичних рекомендації щодо виконання положень порядку реалізації пенітеціарної пробації.

 

 1. Робоча група з питань розроблення та сприяння запровадженню системи оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях

Створена Міжвідомчою координаційною радою 9 жовтня 2017 року відповідно до наказу голови Міжвідомчої координаційної ради № 7.

 

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

1) розроблення проекту оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях;

2) апробація заходів, передбачених проектом оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях;

3) презентація результатів апробації проекту оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях, та погодження проекту членами Міжвідомчої координаційної ради;

4) затвердження проекту оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

 1. Робоча група з питань розроблення та реалізації пробаційних програм

Згідно плану діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 – травень 2018 року ключовими завданнями робочої групи є:

 

 • здійснення аналізу існючих корекційно-профілактичних та ресоціалізаційних програм, презентація результатів аналізу та надання пропозицій щодо доопрацювання існуючих програм та/або розробки нових для затвердженн їх як пробаційних;
 • Здійснення апробації оновленних та/або нових проектів пробаційних, корекційно-профілактичних та ресоціалізаційних програм;
 • Здійснення презентації результатів апробації оновленних та/або нових проектів пробаційних, кореційно-профілактичних та ресоціалізаційних програм.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ