Оголошення для судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, які мають науковий ступень за галуззю знань, що відповідає присвоєній експертній спеціальності