Порядок отримання текстів нормативно-правових актів

Міністерством юстиції України на виконання Указу Президента України від 27.06.96  № 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" створено та введено в дію Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

Мета створення Реєстру – забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації та державного обліку нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх у контрольному стані, забезпечення подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, доступності і відкритості правової інформації.

Правова база, яка регламентує питання створення та ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів й доступу до нього:

До Реєстру включені закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, міжнародні договори України, а також зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

Усі нормативно-правові акти, які включені до Реєстру, підтримуються у контрольному стані, тобто з усіма змінами та доповненнями, які внесені чинним законодавством.

При включенні до Реєстру опрацьовано більше ніж 124 тисячі актів законодавства на предмет визначення нормативності та включено до еталонного фонду Реєстру понад 83 тисячі нормативно-правових актів, виданих з 1 січня 1974 року по теперішній час.

Усі тексти нормативно-правових актів, які включені до Реєстру, перевірені на автентичність контрольним примірникам актів, які зберігаються в Мін’юсті.

Для кожного нормативно-правового акта визначені ключові слова та джерела офіційного опублікування.

Кожний громадянин, який потребує захисту своїх прав та інтересів, кожна юридична чи фізична особа може отримати будь-який нормативно-правовий акт із внесеними змінами та доповненнями або витяг із нього (окремі розділи, глави, статті) як на папері, так і у вигляді комп’ютерного файла або шляхом безпосереднього санкціонованого доступу до інформаційного фонду Реєстру.

Для отримання тексту нормативно-правового акта на паперових носіях чи у вигляді комп’ютерного файла необхідно звернутися із запитом за встановленою формою до одного з Адміністраторів Реєстру (особисто, поштою, електронною поштою або через Інтернет).

При наданні інформації на паперових носіях кожна сторінка паперової копії засвідчується печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Для одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру через мережу Інтернет кожна фізична чи юридична особа, на підставі заяви, може укласти договір з Адміністратором Реєстру щодо доступу. Зазначений доступ надається Адміністратором із застосуванням коду авторизації, унікального програмно-технічного ключа-ідентифікатора та спеціальних програмних засобів, які забезпечують збереження всіх спеціальних ознак захисту копій еталонних текстів інформаційного фонду Реєстру та контроль за доступом до цього фонду.

При наданні інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру користувачеві доступні всі наявні в цьому фонді копії еталонних текстів Реєстру, серед яких він самостійно здійснює пошук та відбір необхідних йому текстів нормативно-правових актів.

Детальніша інформація про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів та умови користування ним приведені на офіційному сайті Реєстру:

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Адміністратори Реєстру:

Державне підприємство "Національні інформаційні системи":

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4

Call-центр: 0-800-508-584
Адміністратори: (044) 206-71-48, 206-71-49
факс: (044) 206-71-28

Е-mail: inbox@nais.gov.ua
Веб-сайт: www.nais.gov.ua

ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА":

04112, м. Київ, вул. Т. Шамрила, 23,

тел. (044) 538-01-01
Е-mail: admin@liga.net
Веб-сайт: www.liga.net».