Протокол № 1 засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України від 24 квітня 2013 року

24 квітня 2013 року м. Київ

Присутні: 77 членів Громадської ради, представник Міністерства юстиції України Рудь В.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Формування робочих органів першого чергового засідання Громадської ради (лічильної комісії, Головуючого, секретаря).

2. Вибори Голови громадської ради.

3. Вибори заступників голови та Секретаря громадської ради.

4. Створення постійних комісій (комітетів), експертних та робочих груп Громадської ради.

СЛУХАЛИ: Питання формування робочих органів першого чергового засідання Громадської ради (лічильної комісії, Головуючого, секретаря).

ВИСТУПИЛИ:

- Головуючий на Робочій групі по підготовці першого засідання Громадської ради Курдельчук Д.М.: запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів при формуванні робочих органів першого чергового засідання Громадської ради.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради ВИРІШИЛИ: сформувати лічильну комісію у складі 5 (п’яти) осіб, провести відкрите голосування по обранню Головуючого першого засідання Громадської ради та секретаря першого засідання Громадської ради.

На посаду Головуючого першого засідання Громадської ради були запропоновані кандидатури Лиховида О.Е. та Копейчикова М.В.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим першого засідання Громадської ради представника Асоціації консультативних та експертних фірм України «Укрконсалтинг» Лиховида О.Е.

На посаду секретаря першого засідання Громадської ради були запропоновані кандидатури Шевченко Н.Ю. та Копейчикова М.В.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради ВИРІШИЛИ: обрати секретарем першого засідання Громадської ради представника Асоціації юридичних фірм України Копейчикова М.В.

Головуючий першого засідання Громадської ради Лиховид О.Е. поставив питання затвердження порядку денного першого засідання Громадської ради. Гордіян В.О. запропонував доповнити порядок денний питанням обрання уповноважених координаторів Громадської ради з взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

На голосування поставлені пропозиція головуючого про затвердження порядку денного та пропозиція Гордіяна В.О. про доповнення порядку денного.

Переважною більшістю голосів членів Громадської ради затверджено порядок денний без врахування пропозиції Гордіяна В.О., яка не набрала достатньої кількості голосів для включення до порядку денного.

2. СЛУХАЛИ: Обрання Голови Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

- Турський В.М.: Запропонував кандидатуру Курдельчука Д.М. на посаду Голови громадської ради.

- Хабібуллін В.М.: Запропонував кандидатуру Марієна І.С. на посаду Голови громадської ради.

- Шевчук В.О.: Запропонувала кандидатуру Шевченко Н.Є. на посаду Голови громадської ради.

- Воробйовський М.В.: Запропонував кандидатуру Рикова В.В. на посаду Голови громадської ради.

За рішенням Громадської ради, прийнятим більшістю голосів членів Громадської ради за пропозицією Головуючого першого засідання Громадської ради Лиховида О.Е., було встановлено регламент виступів кандидатів на посаду Голови Громадської ради 3 хв. та по 1 хв. для відповіді на запитання. Після обговорень способу голосування, керуючись положеннями Постанови КМУ №996 від 03.11.2010 року, Положенням про Громадську раду при Міністерстві юстиції України, більшістю голосів присутніх членів Громадської ради було прийнято рішення обирати Голову громадської шляхом відкритого рейтингового голосування (шляхом голосування «за» конкретну кандидатуру без врахування голосів «проти» та тих, що утрималися, з правом голосування «за» одну з запропонованих кандидатур).

Кандидати на посаду голови Громадської ради Курдельчук Д.М., Марієн І.С. та Шевченко Н.Ю. виступили з баченням ролі Громадської ради та функцій Голови громадської ради та відповіли на запитання. Кандидат на посаду Голови Громадської ради Риков В.В. зняв свою кандидатуру.

За результатами рейтингового голосування кандидати набрали таку кількість голосів за обрання Головою громадської ради:

 • Марієн Ігор Степанович – 44 голоси,
 • Курдельчук Данило Маркович – 28 голосів,
 • Шевченко Ніна Юріївна – 3 голоси.

Таким чином, Головою громадської ради при Міністерстві юстиції України був обраний представник ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України» Марієн Ігор Сепанович.

3. СЛУХАЛИ: Вибори заступників голови та Секретаря громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

- секретар першого засідання Громадської ради Копейчиков М.В.: повідомив, що Положенням про Громадську раду при Міністерстві юстиції України не передбачено кількості заступників голови громадської ради;

- Голова Громадської ради Марієн І.С.: який запропонував сім кандидатур на посаду заступників голови Громадської ради;

- Риков В.В.: запропонував обрати трьох заступників голови Громадської ради;

- Головуючий на першому засіданні Громадської ради Лиховид О.Е.: запропонував обрати одного заступника голови Громадської ради.

Також із залу поступила пропозиція обрати вісім заступників голови Громадської ради.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради склад заступників голови Громадської ради був визначений у кількості трьох осіб.

ВИСТУПИЛИ:

- Голова Громадської ради Марієн І.С.: який запропонував на посади заступників голови Громадської ради кандидатури Хабібулліна В.М., Грабовського Ю.Л. та Захарченка М.М.;

- секретар першого засідання Громадської ради Копейчиков М.В.: запропонував на посаду заступника голови громадської ради обрати Рикова В.В.;

- Гордіян В.О.: запропонував обрати на посаду заступника голови громадської ради обрати Сусорову Л.А.;

Також були запропоновані кандидатури Роженка Р.Є. та Кюрджиєва Т.П. на посаду заступника голови Громадської ради.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради було вирішено провести відкрите рейтингове голосування на посади заступників голови Громадської ради з можливістю голосування «за» будь-яку кількість кандидатур.

За результатами рейтингового голосування кандидати набрали таку кількість голосів за обрання заступником голови Громадської ради:

 • Хабібуллін В.М. – 51 голос,
 • Захарченко М.М. – 27 голосів,
 • Грабовський Ю.Л. – 59 голосів,
 • Риков В.В. – 24 голоси,
 • Сусорова Л.А. – 40 голосів,
 • Кюрджиєв Т.П. – 23 голоси,
 • Роженко Р.Є. – 30 голосів.

Таким чином, заступниками голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України були обрані Хабібуллін В.М., Грабовський Ю.Л. та Сусорова Л.А.

За пропозицією Голови Громадської ради Марієна І.С. Першим заступником голови Громадської ради був призначений Грабовський Ю.Л.

ВИСТУПИЛИ:

- Голова Громадської ради Марієн І.С.: який запропонував на посаду Секретаря громадської ради обрати Захарченка М.М.;

- Ющак А.В.: запропонувала на посаду Секретаря громадської ради обрати Копейчикова М.В.;

- Шевчук В.О.: запропонувала на посаду Секретаря громадської ради обрати Шевченко Н.Ю.

Головуючий на першому засіданні Громадської ради Лиховид О.Е. зняв свою кандидатуру одразу після надходження пропозиції з залу про обрання його Секретарем громадської ради.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради було вирішено провести відкрите рейтингове голосування на посади Секретаря громадської ради з можливістю голосування «за» будь-яку кількість кандидатур.

За результатами рейтингового голосування кандидати набрали таку кількість голосів за обрання заступником голови Громадської ради:

 • Захарченко М.М. – 28 голосів,
 • Копейчиков М.В. – 40 голосів,
 • Шевченко Н.Ю. – 10 голосів.

Таким чином, Секретарем громадської ради при Міністерстві юстиції України був обраний Копейчиков М.В..

4. СЛУХАЛИ: Створення постійних комісій (комітетів), експертних та робочих груп Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

- Грабовський Ю.Л.: поінформував, що робоча група з підготовки першого засідання Громадської ради не дійшла згоди щодо визначення конкретної кількості та переліку постійних комісій, визначивши за основу перелік з 11 комісій.

- Хабібуллін В.М.: запропонував створювати комісії за результатами волевиявлення щонайменш п’яти членів Громадської ради.

- Шевченко Н.Ю.: запропонувала створити комісію з ювенальної юстиції та наполягала на створення комітетів замість комісій.

- Костюк О.В.: запропонував створення комісії з розвитку місцевого самоврядування та третейського судочинства в громадах.

- головуючий на засіданні Лиховид О.Е.: запропонував створювати комісії за результатами волевиявлення щонайменш семи членів Громадської ради та направлення відповідного повідомлення Голові громадської ради, та повідомив, що за Регламентом засідання Громадської ради не може тривати більше 3-х годин, а цей час давно сплинув, і запропонував провести голосування щодо кількості членів Громадської ради, які можуть спільно ініціювати створення комісії, та закрити засідання, а пропозиції щодо переліку комісій надсилати електронною поштою Секретарю громадської ради для обробки та систематизації та розгляду на наступному засіданні Громадської ради.

Більшістю голосів вирішили:

- створювати комісії за результатами волевиявлення щонайменш семи членів Громадської ради та направлення відповідного повідомлення Голові громадської ради;

- закрити засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України, а пропозиції щодо переліку комісій надсилати електронною поштою Секретарю громадської ради для обробки та систематизації та розгляду на наступному засіданні Громадської ради.

Головуючий О. Лиховид

 

Секретар М. Копейчиков