Протокол №3 зборів членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України (у форматі круглого столу)

Протокол №3

зборів членів Громадської ради

при Міністерстві юстиції України

(у форматі круглого столу)

 

11 грудня 2013 року м. Київ

 

Присутні: 23 члени Громадської ради, представник Міністерства юстиції України Рудь В.Л. - співробітник відділу організаційної, інформаційно-аналітичної роботи та планування законотворчої діяльності.

 

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного.

 

ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С. – Голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України, запропонував виключити із порядку денного питання, яке було запропоноване Міністерством юстиції України: «Щодо пріоритетності євроінтеграційного курсу України, досягнутих результатів на цьому напрямі та необхідності належної підготовки економіки України до створення зони вільної торгівлі з ЄС», у зв’язку з відсутністю доповідача – повноважного представника від Міністерства юстиції України, та запропонував провести збори членів Громадської ради в форматі круглого столу, з нижченаведеним порядком денним:

 

1.    Про поточний соціально-економічний та політичний стан в Україні.

     (Доповідач – Голова Громадської ради – Марієн І.С.)

2. Затвердження складу та керівників постійних робочих органів Громадської ради. (Доповідач – Секретар Громадської ради – Копейчиков М.В.)

3.    Про формування робочої групи по розробці проекту Регламенту Громадської ради.

4. Різне.

ПОСТАНОВИЛИ: порядок денний у вищенаведеній редакції – затвердити.

 

Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималось – 0.

 

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. СЛУХАЛИ: Про поточний соціально-економічний та політичний стан в Україні.

 

Виступили:

Марієн І.С., який доповів про неправомірне застосування правоохоронними органами сили, спецзасобів до учасників мирних зібрань з 30.11.2013 та 01.12.2013 рр., та запропонував прийняти резолюцію з цього питання. В обговоренні прийняли участь: Слєсаренко В.В., Хмільовський В.М., Михайлечко С.М., Костюк О.В., Роженко Р.Є., Хабібуллін В.М., Риков В.В., Турський В.М., Криворучко Л.С., Черватюк Л.Д., Кюрджиєв Т.П., Синицин А.Г., Копейчиков М.В., Грабовський Ю.Л., Волкова Ксенія (представник члена Громадської ради від Асоціації «Інформаційні технології України» Валеєва В.В.), які в цілому підтримали запропонований проект рішення, внесли до нього свої пропозиції, наголосивши при цьому на відсутності достатньої інформації з боку органів державної влади щодо змісту умов Угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі.

 

Вирішили:

Затвердити рішення зборів членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України з питання «Про поточний соціально-економічний та політичний стан в Україні» в такій редакції:

 

Рішення

зборів членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 р. о 17:00 год. по питанню порядку денного: «Про поточний соціально-економічний та політичний стан в Україні»

 

 

 1. Визнати неприйнятним та засудити неправомірне застосування правоохоронними органами сили, спецзасобів до осіб, які реалізують своє конституційне право на проведення мирних зібрань.

 

 1. Вимагати від Генеральної прокуратури України провести об’єктивне розслідування протиправних дій, неправомірного застосування сили та спецзасобів представниками правоохоронних органів України до учасників мирних зібрань з 30.11.2013 по 11.12.2013 рр., застосувати заходи прокурорського реагування до винних осіб та повідомити Громадську раду при Міністерстві юстиції України про застосовані заходи прокурорського реагування. 1. Закликати всіх учасників протистоянь не піддаватися на провокації, уникати вчинення протиправних дій, взаємного застосування сили, вирішувати всі проблемні питання виключно шляхом мирного конструктивного діалогу.

 

4. Просити Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра юстиції України активізувати дії на реалізацію державної політики, яка викладена в Законах України: «Про основи національної безпеки України», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», в Указі Президента України № 127/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України» та інформувати Громадську раду при Міністерстві юстиції України щодо предмету цього звернення.

 

 1. СЛУХАЛИ: Затвердження складу та керівників постійних робочих органів Громадської ради.

 

Виступили: Копейчиков М.В., який доповів про надходження протоколів більшості комісій, назви та склад яких затверджені Громадською радою на засіданні 27.09.2013 року, відповідно до яких затверджений такий керівний склад комісій:

 

 1. Комісія з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини, міжнародного співробітництва та адаптації законодавства України до права ЄС:

Голова - Орловський Олексій Сергійович

Заступники: Крупник Андрій Семенович, Курдельчук Данило Маркович, Турський Володимир Миколайович,

 

 1. Комісія  зі сприяння формуванню і забезпеченню реалізації державної правової політики у сфері банкрутства, організації примусового виконання рішень судів та інших органів, питань організації роботи нотаріату та центрального засвідчувального органу:

Голова - Кириєнко Андрій Іванович

Заступник - Бураков Ігор Олександрович,

Секретар - Ющак Анна Володимирівна,

 

 1. Комісія з питань захисту прав суб’єктів господарювання – інформація щодо обраних керівників комісії Секретарю громадської ради не подана.

 

 1. Комісія з сприяння розвитку надання юридичних послуг із метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб:

Голова - Тетерєва Марина Сергіївна,

Заступник - Шевчук Віта Олександрівна

Секретар - Кузьмінчук Тетяна Миколаївна,

 

 1. Комісія з питань громадської експертизи законодавства:

Голова - Слєсаренко Василь Вікторович,

 

 1. Комісія з питань міжнародного права та співробітництва, забезпечення представництва інтересів держави у судах України та міжнародних судових установах, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів:

Голова - Курдельчук Данило Маркович,

Заступники - Марченко Роман Вікторович, Черватюк Людмила Дмитрівна,

Секретар - Ющак Анна Володимирівна

 

 1. Комісія з питань цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин:

Голова - Гордіян Валерій Олександрович,

Заступник - Воробйовський Михайло Васильович,

Секретар - Олексенко Альона Вікторівна,

 

 1. Комісія з питань регулювання фінансових правовідносин:

Голова - Лиховид Олег Едуардович,

Секретар - Яроцький Валерій Олександрович,

 

 1. Комісія з питань формування територіальних громад України та третейського судочинства в громадах:

Голова - Костюк Олександр Володимирович;

Заступник - Костюк Юрій Миколайович;

Секретар - Брагіна Ірина Вікторівна;

 

 

 1. Комісія з питань виявлення, запобігання та протидії корупції:

Голова - Стадник Микола Якович,

Заступник - Кузьмінчук Тетяна Миколаївна,

Секретар - Шевчук Віта Олександрівна,

 

 1. Комісія з питань захисту інтересів сім’ї  і сприяння реформуванню законодавства щодо Кримінальної (Ювенальної) юстиції в Україні:

Голова - Шевченко Ніна Юріївна,

Заступник - Криворучко Лариса Сергіївна

Секретар - Ященко Ірина Пилипівна,

 

 1. Комісія з питань сприяння правосуддю:

Голова - Роженко Руслан Євгенович,

Заступники - Захарченко Михайло Миколайович, Коваль Катеріна Петрівна

Секретар - Шевчук Віта Олександрівна,

 

 1. Комісія з питань регламенту:

Голова - Кюрджиєв Таріел Павлович,

Заступник - Гордіян Валерій Олександрович,

Секретар - Туранська Людмила Василівна,

 

 1. Комісія з питань діяльності правоохоронних органів, запобігання та протидії корупції – інформація щодо обраних керівників комісії Секретарю громадської ради не подана.

 

Крім того, Копейчиков М.В. доповів про подання заяви про намір долучитися до участі в роботі Комісії з питань діяльності правоохоронних органів, запобігання та протидії корупції членом Громадської ради Печенкіним І.В.

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про формування робочої групи по розробці проекту Регламенту Громадської ради

 

Виступили:

Марієн І.С., який з огляду на те, що Міністерством юстиції не погоджене Положення про Громадську раду, запропонував затвердити Регламент Громадської ради на основі проекту Положення, розробленого робочою групою у складі: Марієн І.С., Грабовський Ю.Л., Хабібуллін В.М., Сусорова Л.А., Гордіян В.О., Копейчиков М.В. Також запропонував створити робочу групу з підготовки проекту Регламенту Громадської ради.

 

Вирішили:

 • прийняти пропозицію Голови громадської ради Марієна І.С. про створення робочої групи з підготовки проекту Регламенту Громадської ради;

 • робочу групу з підготовки проекту Регламенту Громадської ради у складі:

Марієна І.С. – Голови робочої групи,

Грабовського Ю.Л. – Заступника голови робочої групи,

Членів робочої групи:

Хабібулліна В.М.,

Сусорової Л.А.,

Гордіяна В.О.,

Копейчикова М.В.,

Слєсаренка В.В.,

Костюка О.В.,

Роженка Р.Є.,

Рикова В.В.,

Захарченка М.М.

Криворучко Л.С.,

Шевченко Н.Ю.,

затвердити.

 

4. Питання «Різне» порядку денного не розглядалось у зв’язку з відсутністю пропозицій.

 

 

Голова Громадської ради Марієн І.С.

 

Секретар Копейчиков М.В.