Протокол № 4 засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України

Протокол № 4
засідання Громадської ради
при Міністерстві юстиції України

 07 лютого 2014 рокум. КиївПрисутні: 49 членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України та в т.ч. повноважні представники за довіреностями (кворум є).

І. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного.

Марієн І.С. – Голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України, запропонував нижченаведений порядок денний:

 1. Схвалення Регламенту Громадської ради при Міністерстві юстиції України (надалі – Громадська рада).
  Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради.
 2. Затвердження Плану роботи Громадської ради на 2014-2015 рр.
  Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради.
 3. Про поточну суспільно-політичну ситуацію в Україні.
  Доповідач: Риков В.В. – Член Громадської ради.
 4. Про проведення Громадських слухань та інших заходів, які ініціюються Громадською радою.
  Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради.
 5. Щодо взаємодії Міністерства юстиції України та Громадської ради.
  Доповідач: Волков О.М. – Член Громадської ради.
 6. Різне

ВИСТУПИЛИ: Захарченко М.М., Роженко Р.Є., Риков В.В., Волков О.М., Костюк О.В.

ВИРІШИЛИ

 1. Затвердити нижченаведений порядок денний:
  1. Звільнення з посади Секретаря Громадської ради Копейчикова Максима Володимировича у зв'язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків та обрання нового Секретаря Громадської ради.
   (Доповідач: Захарченко М.М. – Член Громадської ради)
  2. Щодо виключення із складу членів Громадської ради осіб, які тричі поспіль були відсутні на засіданнях Громадської ради без поважних причин.
   (Доповідач: Кюрджиєв Т.П. – Голова Комісії з питань регламенту Громадської ради)
  3. Схвалення Регламенту Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
   (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради)
  4. Про проведення Громадських слухань та інших заходів, які ініціюються Громадською радою.
   (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради)
  5. Про поточну суспільно-політичну ситуацію в Україні.
   (Доповідач: Риков В.В. – Член Громадської ради)
  6. Щодо взаємодії Міністерства юстиції України та Громадської ради.
   (Доповідач: Волков О.М. – Член Громадської ради)
  7. Щодо застосування заходів реагування по фактам протиправних дій та протиправної бездіяльності в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л., заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенка Ю.І., Директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В. та Міністерства юстиції України.
   (Доповідач: Захарченко М.М. – Член Громадської ради)
  8. Різне
 2. Питання щодо затвердження Плану роботи Громадської ради на 2014-2015 рр. з порядку денного виключити у зв'язку з його не підготовкою Секретарем Громадської ради Копейчиковим М.В.

Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 1. СЛУХАЛИ: Звільнення з посади Секретаря Громадської ради Копейчикова Максима Володимировича у зв'язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків та обрання нового Секретаря Громадської ради.
  (Доповідач: Захарченко М.М. – Член Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Риков В.В., Роженко Р.Є., Захарченко М.М., Волков О.М., Костюк О.В., Марієн І.С.

  ВИРІШИЛИ:

  1. У зв'язку з систематичним невиконанням своїх обов’язків як Секретаря Громадської ради, зриву заходу по підготовці до затвердження плану роботи Громадської ради на 2014-2015 рр., перевищенням своїх повноважень при здійсненні заходів пов’язаних з намаганням зірвати чергове засідання Громадської ради 07 лютого 2014 р., Копейчикова Максима Володимировича звільнити з посади Секретаря Громадської ради.

  Результати голосування: за – 47, проти – 1, утрималися – 1 (рішення прийнято).

  СЛУХАЛИ: Щодо обрання Секретаря Громадської ради

  ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С., Кузьмінчук Т.М., Стадника М.Я.

  ВИРІШИЛИ: Секретарем Громадської ради обрати Тетерєву Марину Сергіївну.

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 2. СЛУХАЛИ: Щодо виключення із складу членів Громадської ради осіб, які тричі поспіль були відсутні на засіданнях Громадської ради без поважних причин|
  (Доповідач: Кюрджиєв Т.П. – Голова Комісії з питань регламенту Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Синицин А.Г., Тетерєва М.С., Яроцький В.О., Шевченко Н.Ю., Захарченко М.М., Роженко Р.Є.

  ВИРІШИЛИ:

  1. Нижченаведених осіб, які тричі поспіль були відсутні на засіданнях Громадської ради без поважних причин із складу членів Громадської ради виключити:
   1. Боярський Назарій Федорович
   2. Валеєв Віктор Вікторович
   3. Голозубова Лариса Іванівна
   4. Гринюк Володимир Васильович
   5. Дрозд Наталія Олександрівна
   6. Дяченко Олександр Валерійович
   7. Коваль Катерина Петрівна
   8. Ковальський Віктор Семенович
   9. Кондратюк Сергій Васильович
   10. Крупник Андрій Семенович
   11. Кудляк Євген Васильвич
   12. Куковський Володимир Володимирович
   13. Лациба Максим Валерійович
   14. Лебідь Наталія Петрівна
   15. Марченко Роман Вікторович
   16. Нікітіна Зоя Василівна
   17. Носаль В’ячеслав Олексійович
   18. Павлов Микола Олександрович
   19. Пейчева Сніжана Дмитрівна
   20. Підгорний Олександр Віталійович
   21. Пушина Наталія Львівна
   22. Свєнтицький Волидимир Чеславович
   23. Смирнова Ірина Олександрівна
   24. Теклюк Ярослав Володимирович
   25. Чирченко Валентина Петрівна
   26. Шепель Тарас Петрович
   27. Шкляр Сергій Володимирович
  2. Особам, які підтвердять поважні причини їх відсутності на засіданнях Громадської ради, включаючи введення їх в оману Секретарем Громадської ради Копейчиковим М.В. про те, що засідання Громадської ради 07.02.2014 р. не відбудеться, надати змогу відновити свій статус члена Громадської ради.
   Секретарю Громадської ради Тетерєвій М.С. провести роботу по з’ясуванню таких осіб.

  Результати голосування: за – 46, проти – 0, утрималися – 3 (рішення прийнято).

 3. СЛУХАЛИ: Затвердження Регламенту Громадської ради при Міністерстві юстиції України
  (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Печенкін І.В., Риков В.В., Роженко Р.Є.

  ВИРІШИЛИ:

  1. Регламент Громадської ради при Міністерстві юстиції України –затвердити.
  2. До погодження Положення про Громадську раду Міністерством юстиції України, в своїй діяльності Громадська рада зобов’язана керуватися Типовим положенням Про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 р. та Регламентом Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 4. СЛУХАЛИ: Про проведення Громадських слухань та інших заходів, які ініціюються Громадською радою
  (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Лиховид Д.О., Роженко Р.Є., Тетерєва М.С., Захарченко М.М.

  ВИРІШИЛИ:

  1. Підготувати та провести нижченаведені Громадські слухання:
   • Лютий 2014 р. – Березень 2014 р.
    Тема:
    • Правове регулювання підстав дисциплінарної відповідальності суддів та практика застосування дисциплінарної відповідальності до суддів місцевих та апеляційних судів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, до суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України Вищою радою юстиції України.
   • Березень 2014 р. – Квітень 2014 р.
    Теми:
    • Забезпечення прозорості, відкритості суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників інформації, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
    • Судова практика розгляду справ, пов’язаних з реалізацією норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   • Квітень 2014 р. – Травень 2014 р.
    Теми:
    • Правове регулювання здійснення громадського контролю за діями розпорядників інформації, суб’єктів владних повноважень, суб’єктів, які здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства в т.ч. на виконання делегованих повноважень.
    • Судова практика розгляду адміністративних справ, пов’язаних з реалізацією прав інститутів громадянського суспільства на здійснення громадського контролю.
  2. Робочу групу по підготовці Громадських слухань за ініціативою Громадської ради (надалі – робоча група) сформувати у наступному складі:
   1. Марієн Ігор Степанович – Голова робочої групи;
   2. Тетерєва Марина Сергіївна – Секретар робочої групи;
   3. Хабібуллін Вадим Монев’ярович – Член робочої групи;
   4. Криворучко Лариса Сергіївна – Член робочої групи;
   5. Роженко Руслан Євгенійович – Член робочої групи;
   6. Шевченко Ніна Юріївна – Член робочої групи;
   7. Сусорова Лариса Анатоліївна – Член робочої групи;
   8. Костюк Олександр Володимирович – Член робочої групи.
   9. Хмільовський Віктор Мечиславович - Член робочої групи.
  3. Доручити головам постійних робочих органів Громадської ради ініціювати підготовку інших заходів відповідно до Плану роботи постійного робочого органу Громадської ради.

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 5. СЛУХАЛИ: Про поточну суспільно-політичну ситуацію в Україні.
  (Доповідач: Риков В.В. – Член Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Роженко Р.Є., Захарченко М.М., Костюк О.В.

  ВИРІШИЛИ:

  1. Констатувати той факт, що саме бездіяльність, несвоєчасне та неналежне реагування Президента України Януковича В.Ф., Прем'єр-міністра України Азарова М.Я., Генерального прокурора України Пшонки В.П., в.о. Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю., в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л. на вимоги мирних протестувальників, протиправні дії правоохоронних органів, стали підставою та спровокували створення конфліктної ситуації в Україні, наслідком яких сталася ескалація насильницького протистояння влади та суспільства, яке призвело до невиправданих трагічних смертей мирних громадян.
  2. Визнати повну відсутність з боку Міністерства юстиції України співпраці з Громадською радою щодо організаційного забезпечення діяльності Громадської ради, надання приміщень для проведення засідань Громадської ради та засідань проведення консультацій з питань участі громадян у формуванні та реалізації державної правової політики та забезпечення конституційних прав та свобод громадян.

  Результати голосування: за – 47, проти – 0, утрималися – 2 (рішення прийнято).

 6. СЛУХАЛИ: Щодо взаємодії Міністерства юстиції України та Громадської ради.
  (Доповідач: Волков О.М. – Член Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Захарченко М.М., Роженко Р.Є., Риков В.В., Кюрджиєв Т.П.

  ВИРІШИЛИ:

  1. Констатувати протиправну діяльність та бездіяльність посадових осіб Міністерства юстиції України, пов’язану з виконанням обов’язків по забезпеченню, функціонування Громадської ради, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 р. та інших нормативно-правових документах.
  2. Доручити Голові Громадської ради Марієну І.С., Секретарю Громадської ради Тетерєвій М.С., членам Громадської ради: Роженку Р.Є., Захарченку М.М., Рикову В.В., Волкову О.М., підготувати та підписати акт щодо протиправного перешкоджання у діяльності Громадської ради керівництвом Міністерства юстиції України та керівництвом Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, пов’язаних із не допуском членів Громадської ради до вільних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73 для проведення чергового засідання Громадської ради 07 лютого 2014 р., попереднє повідомлення про яке було надіслано Міністру юстиції України Лукаш О.Л. 27 січня 2014 р. та погодження проведення засідання Громадської ради у цих приміщеннях було надано Рудьом В.Л. - співробітником відділу організаційної, інформаційно-аналітичної роботи та планування законотворчої діяльності Міністерства юстиції України.
  3. Доручити Голові Громадської ради Марієну І.С. підготувати на надіслати запит на інформацію до в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л. щодо надання належним чином засвідчених копій правоустановчих документів, які регулюють діяльність Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, його керівництва та належним чином засвідчених документів, на підставі яких Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції володіє чи користується приміщеннями, які знаходяться на балансі Міністерства юстиції України.
  4. Доручити Голові Громадської ради Марієну І.С. здійснити комплекс заходів по захисту законних прав та інтересів Громадської ради та членів Громадської ради.

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 7. СЛУХАЛИ: Щодо застосування заходів реагування по фактам протиправних дій та протиправної бездіяльності в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л., Заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенка Ю.І., Директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В. та Міністерства юстиції України.
  (Доповідач: Захарченко М.М. – Член Громадської ради)

  ВИСТУПИЛИ: Роженко Р.Є., Тетерєва М.С., Риков В.В., Волков О.М.

  ВИРІШИЛИ:

  1. На підставі встановлених фактів протиправних дій та протиправної бездіяльності посадових осіб Міністерства юстиції України висловити громадську недовіру в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л., Заступнику Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенку Ю.І., Директору Департаменту взаємодії з органами влади Анохіну О.В.
  2. Доручити Голові Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України», Голові Громадської ради при Міністерстві юстиції України Марієну І.С. підготувати та надіслати відповідні заяви до Національного агентства України з питань державної служби, Генерального прокурора України для застосування заходів реагування по фактам протиправних дій та бездіяльності у взаємовідносинах з Громадською радою в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л., Заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенка Ю.І., Директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В. та Міністерства юстиції України.
  3. Доручити Голові Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України», Голові Громадської ради при Міністерстві юстиції України Марієну І.С. подати адміністративні позови до судів адміністративної юрисдикції по фактам протиправних дій та бездіяльності у взаємовідносинах з Громадською радою в.о. Міністра юстиції України Лукаш О.Л., Заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенка Ю.І., Директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В. та Міністерства юстиції України.
  4. Делегувати Голову Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України», Голову Громадської ради при Міністерстві юстиції України Марієна І.С. до відповідних державних органів, які приймають рішення про рекомендацію та затвердження кандидатів на посади керівників міністерств і відомств для здійснення громадської оцінки та громадського погодження рекомендованих кандидатур.

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 8. СЛУХАЛИ: Різне.

  ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С. - Голова Громадської ради, який запропонував провести чергове засідання Громадської ради 28 лютого 2014 р., о 15: 00, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73.

  ВИРІШИЛИ: Наступне чергове засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України призначити на 28 лютого 2014 р., о 15: 00, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73

  Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

 

 Голова Громадської радиМарієн І.С. Секретар Громадської радиТетерєва М.С.