Протокол № 6 засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України від 12 червня 2014 року

Протокол № 6
засідання Громадської ради
при Міністерстві юстиції України


12 червня 2014 року                   м. Київ

Присутні: 49 членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України та в т.ч. повноважні представники за довіреностями (кворум є).

І. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного.

Марієн І.С. – Голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України, запропонував нижченаведений порядок денний:

 1. Схвалення Положення про Громадську раду при Міністерстві юстиції України (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради).
 2. Інформація про поточну діяльність та першочергові завдання Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України
  (Доповідач: Панченко А.М. – Директор Департаменту Міністерства юстиції України).
 3. Звіт робочої групи з питань формування механізмів стабілізації соціально-політичного, економічного становища в Україні та забезпечення дотримання суб’єктами владних повноважень Конституції та законів України
  (Доповідач: Лиховид О.Е. – Голова робочої групи).
 4. Звіт про роботу комісії з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини, міжнародного співробітництва та адаптації законодавства України до прав ЄС
  (Доповідач: Орловський О.С. – Голова комісії).
 5. Різне.

ВИСТУПИЛИ: Захарченко М.М., Сусорова Л.А., Марієн І.С., Хабібуллін В.М..

ВИРІШИЛИ:

І. У зв'язку з відсутністю на засіданні Громадської ради при Міністерстві юстиції України Панченко А.М. – Директора Департаменту Міністерства юстиції України, питання «Інформація про поточну діяльність та першочергові завдання Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України» - з порядку денного виключити.

ІІ. Затвердити нижченаведений порядок денний:

 1. Схвалення Положення про Громадську раду при Міністерстві юстиції України
  (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради).
 2. Звіт робочої групи з питань формування механізмів стабілізації соціально-політичного, економічного становища в Україні та забезпечення дотримання суб’єктами владних повноважень Конституції та законів України
  (Доповідач: Лиховид О.Е. – Голова робочої групи).
 3. Звіт про роботу комісії з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини, міжнародного співробітництва та адаптації законодавства України до прав ЄС
  (Доповідач: Орловський О.С. – Голова комісії).
 4. Інформація про роботу з надання пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р.
  (Доповідач: Крупник А.С. – експерт)
 5. Різне.

Результати голосування: за – 49, проти – 0, утрималось – 0 (рішення прийнято).

1. СЛУХАЛИ: Схвалення Положення про Громадську раду при Міністерстві юстиції України (Доповідач: Марієн І.С. – Голова Громадської ради).

ВИСТУПИЛИ: Захарченко М.М., Костюк О.В., Марієн І.С., Лиховид О.Е.

ВИРІШИЛИ: Схвалити Положення про Громадську раду при Міністерстві юстиції України.

Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималися – 1 (рішення прийнято).

2. СЛУХАЛИ: Звіт робочої групи з питань формування механізмів стабілізації соціально-політичного, економічного становища в Україні та забезпечення дотримання суб’єктами владних повноважень Конституції та законів України (Доповідач: Лиховид О.Е. – Голова робочої групи)

ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С., Синицин А.Г., Захарченко М.М., Хабібуллін В.М., Костюк О.В., Сусорова Л.А., Гордіян В.О., Хмільовський В.М., Слєсаренко В.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Продовжити роботу Робочої групи з питань формування механізмів стабілізації соціально-політичного, економічного становища в Україні та забезпечення дотримання суб’єктами владних повноважень Конституції та законів України.

Результати голосування: за – 49, проти – 0, утрималось – 0 (рішення прийнято)

2. Підтримати ініціативу Лиховида О.Е. та створити Редакційну комісію по формуванню листа Міністру юстиції України Петренку П.Д. у наступному складі:

 1. Лиховид Олег Едуардович - Голова редакційної комісії;
 2. Роженко Руслан Євгенійович – член редакційної комісії;
 3. Сусорова Лариса Анатоліївна – член редакційної комісії;
 4. Захарченко Михайло Миколайович – член редакційної комісії;
 5. Хмільовський Віктор Мечиславович – член редакційної комісії;
 6. Гордіян Валерій Олександрович – член редакційної комісії;
 7. Черватюк Людмила Дмитрівна – член редакційної комісії.

Результати голосування: за – 49, проти – 0, утрималось – 0 (рішення прийнято)

3. Підтримати ініціативу Слєсаренка В.В. та, з метою створення умов для системної, оперативної та результативної діяльності Громадської ради при Міністерстві юстиції України, надати право Голові Громадської ради при Міністерстві юстиції України Марієну І.С. одноособово від імені Громадської ради при Міністерстві юстиції України підписувати правочини, листи, звернення, пропозиції, тощо.

Результати голосування: за – 48, проти – 0, утрималось – 1 (рішення прийнято)

3. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комісії з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини, міжнародного співробітництва та адаптації законодавства України до прав ЄС (Доповідач: Орловський О.С. – Голова комісії).

ВИСТУПИЛИ: Лиховид О.Е., Захарченко М.М., Слєсаренко В.В., Хабібуллін В.М., Сусорова Л.А., Гордіян В.О.

ВИРІШИЛИ: Звіт про роботу комісії з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини, міжнародного співробітництва та адаптації законодавства України до прав ЄС прийняти до відома.

Результати голосування: за – 49, проти – 0, утрималися – 0 (рішення прийнято).

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про роботу з надання пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. (Доповідач: Крупник А.С. – експерт)

ВИРІШИЛИ: Інформацію про роботу з надання пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. прийняти до відома.

5.СЛУХАЛИ: Різне

1.Затвердження складу робочої групи по здійсненню громадської атестації працівників Міністерства юстиції України

ВИСТУПИЛИ: Грабовський Ю.Л., Захарченко М.М., Роженко Р.Є., Волков О.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити робочу групу по здійсненню громадської атестації працівників Міністерства юстиції України у складі:

Марієн І.С. – Голова робочої групи

Тетерєва М.С. – Секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Волков О.М.

Захарченко М.М.

Роженко Р.Є.

Сусорова Л.А.

Костюк О.В.

Кузьмінчук Т.М.

Результати голосування: за – 40, проти – 4, утрималися – 5 (рішення прийнято).

2. Доручити членам робочої групи по здійсненню громадської атестації працівників Міністерства юстиції України розробити Положення про робочу групу по здійсненню громадської атестації працівників Міністерства юстиції України, Голові Громадської ради при Міністерстві юстиції України затвердити Положення про робочу групу по здійсненню громадської атестації працівників Міністерства юстиції України.

Результати голосування: за – 42, проти – 3, утрималось – 4 (рішення прийнято)

Голова Громадської ради                                                               Марієн І.С.

 

Секретар Громадської ради                                                          Тетерєва М.С.