Протокол Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України від 15 березня 2013 року

15 березня 2013 року м. Київ

Присутні: 13 членів ініціативної групи (Курдельчук Д.М., Марієн І.С., Лиховид О.Е., Риков В.В., Турський В.М., Свєнтицький В.Ч., Слєсаренко В.В., Оліфер Г.І., Орловський О.С., Фролова М.В., Міхайліді П.М., Хабібуллін В.М., Шевченко Н.Ю.).

80 кандидатів на членство у новому складі Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Представник Міністерства юстиції України, член ініціативної групи Рудь В.Л.

Головуючий на засіданні: Курдельчук Д. М., Голова Громадської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відкриття установчих зборів і оголошення результатів реєстрації учасників установчих зборів;
2. Вибори лічильної комісії (кількісний склад, персональний склад та голова лічильної комісії, який обирається членами лічильної комісії);
3. Обрання Голови установчих зборів;
4. Обрання Секретаря установчих зборів;
5. Звіт Голови про діяльність Громадської ради при Міністерстві юстиції України за 2011-2013 рр.;
6. Визначення кількісного складу Громадської ради;
7. Визначення способу голосування за персональний склад Громадської ради;
8. Голосування за персональний склад Громадської ради;
9. Оголошення персонального складу Громадської ради;
10. Закриття установчих зборів.

1. СЛУХАЛИ: Відкриття установчих зборів і оголошення результатів реєстрації учасників установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Курдельчук Д.М.: Оголосив установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України відкритими. Повідомив про те, що представники 131 інституту громадянського суспільства подали свої документи ініціативній групі для участі у нового складі Громадської ради, а також про присутність на установчих зборах станом на 15:00 84 осіб, які подали документи для участі у новому складі Громадської ради. Також поінформував про те, що 34 члени Громадської ради минулого складу подали свої документи для участі у раді нового складу. Звернув увагу на те, що надійшло 5 повідомлень по відсутність людей з поважних причин і прохання про представництво їх на підставі довіреності. Звернув увагу на те, що членство в Громадській раді є індивідуальним, тому особиста присутність на установчих зборах є обов’язковою. Наголосив, що документи осіб, які направили їх поштою з відміткою після 4 березня 2013 року, ініціативною групою до участі в установчих зборах не допускалися.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома результати реєстрації учасників установчих зборів.

2. СЛУХАЛИ: Вибори лічильної комісії (кількісний склад, персональний склад та голова лічильної комісії, який обирається членами лічильної комісії).

ВИСТУПИЛИ:
- Хмільовський В.М.: Запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

- Утриско І.М.: Запропонувала обрати лічильну комісію у складі 5 осіб.

ВИРІШИЛИ: Кількісний склад лічильної комісії обмежити 5 особами.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:
- Шевченко Н.Ю.: Запропонувала кандидатуру Орловського О.С. і свою кандидатуру до складу лічильної комісії.

- Утриско І.М.: Запропонувала свою кандидатуру до складу лічильної комісії.

- Орловський О.С.: Запропонував кандидатуру Крупника А.С. до складу лічильної комісії.

- Оліфер Г.І.: Запропонувала кандидатуру Якименко В.О. до складу лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ: До складу лічильної комісії обрати: Крупник А.С., Орловського О.С., Утриско І.М., Шевченко Н.Ю., Якименко В.О.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Обрання Голови установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:
- Турський В.М.: Запропонував кандидатуру Курдельчука Д.М. для головування на установчих зборах.

- Носаль В.О.: Підтримав пропозицію про кандидатуру Курдельчука Д.М. для головування на установчих зборах.

ВИРІШИЛИ: Обрати Курдельчука Д.М. Головою установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Обрання Секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:
- Лиховид О.Е.: Запропонував кандидатуру Марієна І.С. секретарем установчих зборів.

ВИРІШИЛИ: Обрати Марієна І.С. секретарем установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Регламент виступів на установчих зборах.

ВИСТУПИЛИ:
- Хмільовський В.М.: Запропонував час виступів на установчих зборах обмежити 3 хвилинами.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламенти виступів на установчих зборах – 3 хвилини.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Звіт Голови про діяльність Громадської ради при Міністерстві юстиції України за 2011-2013 рр.

. ВИСТУПИЛИ:
- Курдельчук Д.М.: Поінформував про співпрацю Громадської ради з Міністерством юстиції, оцінив її незадовільно, оскільки відчувалась відсутність бажання співпрацювати. Рада Голів Громадських рад є більш ефективною для вирішення проблемних питань. На жаль, минулому складу ГР не вдалося досягти більшості поставлених цілей. Одна з причин – внутрішні ходи, пов’язані із затягуванням з поданням документів. Із 100 осіб залишилось 66 членів. 7 комісії по 7 напрямкам діяльності МЮ. Рада проводила свою роботу комісійно. Важко зібрати чергові збори через велику кількість членів. Важливо, щоб винесені питання попередньо обговорювалися в комісіях. Приклад неуспішної, але справедливої боротьби: ЗУ Про Єдиний державний демографічний реєстр. В листопаді був круглий стіл разом із Держслужбою по захисту персональних даних. На жаль, автор закону дуже брутально звертався до присутніх там експертів. Ми були певні, що звертання 15 Громадських рад до Президента буде мати наслідок, там все було викладено чітко і професійно. Президент підписав закон після «косметичних» поправок. Зрозумів, що там, де є великий інтерес, там немає можливості надіятися на ефективне вирішення. Ми будемо іти далі, можливо, шляхом звернення до Конституційного суду. Конктретного результату завтра не може бути – наша робота є тривалою і напруженою. Ми повинні працювати більш системно. Перед ГР величезний об’єм роботи, є потужний інтелектуальний склад.

- Хмільовський В.М.: Запропонував прийняти звіт до уваги.
- Носаль В.О.: До ВРУ заходить багато законопроектів з низькою моральною якістю. Міністерство не погоджувало свої проекти з ГР. Чи можна сподіватися, що наступному складу будуть такі законопроекти надаватися на експертизу?

- Курдельчук Д.М.: Було кілька законів від МЮ – просили в терміновому порядку. Іноді за 3 дні. Десь біля 10 законів ми давали свої висновки.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома і затвердити звіт Голови Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Визначення кількісного складу Громадської ради.

. ВИСТУПИЛИ:
- Лиховид О.Е.: На участь в установчих зборах зареєструвалися 96 осіб.

- Курдельчук Д.М.: Чи будемо обмежувати кількісну чисельність членів ГР? Чи будемо голосувати за тих, хто допущений безспірно.

- Марієн І.С.: Постанова 996 вимагає встановити кількісний склад ГР. Надійшла пропозиція від Хабібулліна В.М. – встановити кількісний склад ГР згідно кількості осіб, які зареєструвалися для участі в установчих зборах.

ВИРІШИЛИ: Визначити кількісний склад Громадської ради у кількості 96 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 94, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1.

Шевченко Н.Ю.: Просила поставити на голосування питання про допуск до членства особи, яка подала документи, була прийнята ініціативною групою, але з причини смерті матері не може бути присутньою на установчих зборах.

Лиховид. О.Е.: ІГ голосувала і визначилась, що до установчих зборів особи по довіреності не допускаються. Питання допуску до зборів не відноситься до повноважень установчих зборів.

8. СЛУХАЛИ: Голосування за персональний склад Громадської ради.

- Курдельчук Д.М.: Зачитується список осіб, які належним чином зареєструвалися для участі в установих зборах по формуванню нового складу ГР:

1) Андреєва І.Г.
2) Боярський Н.Ф.
3) Брагіна І.В.
4) Бураков І.О.
5) Валеєв В.В.
6) Вишнякова Н.М.
7) Войтенко К.В.
8) Волков О.М.
9) Воробйовський М.В.
10) Гарагонич О.В.
11) Голозубова Л.І.
12) Гордіян В.О.
13) Грабовський Ю.Л.
14) Гринюк В.В.
15) Дрозд Н.О.
16) Дяченко О.В.
17) Желтухін Є.О.
18) Захарченко М.М.
19) Зубарський С.В.
20) Кириєнко А.І.
21) Кобилянський В.А.
22) Коваль К.П.
23) Ковальський В.С.
24) Кондратюк С.В.
25) Копейчиков М.В.
26) Костюк О.В.
27) Костюк Ю.М.
28) Криворучко Л.С.
29) Крупник А.С.
30) Ксензовець В.В.
31) Кудін А.О.
32) Кудляк Є.В.
33) Кузьмінчук Т.М.
34) Куковський В.В.
35) Кулініч Д.В.
36) Курдельчук Д.М.
37) Кюрджиев Т.П.
38) Лациба М.В.
39) Лебідь Н.П.
40) Лиховид Д.О.
41) Лиховид О.Е.
42) Макаров Д.Є.
43) Марієн І.С.
44) Марченко Р.В.
45) Меметова Т.В.
46) Миронюк І.В.
47) Михайлечко С.М.
48) Мукшименко А.П.
49) Нестеренко Н.П.
50) Нікітіна З.В.
51) Носаль В.О.
52) Олексенко А.В.
53) Оліфер Г.І.
54) Онищук В.П.
55) Орловський О.С.
56) Павлов М.О.
57) Пейчева С.Д.
58) Печенкін І.В.
59) Підгорний О.В.
60) Поєдинок О.Р.
61) Пушина Н.Л.
62) Риков В.В.
63) Роженко Р.Є.
64) Самойлова А.І.
65) Сахно Я.І.
66) Свєнтицький В.Ч.
67) Синицин А.С.
68) Сироватко В.Д.
69) Слєсаренко В.В.
70) Смирнова І.О.
71) Стадник М.Я.
72) Сусорова Л.А.
73) Теклюк Я.В.
74) Тетерєва М.С.
75) Туранська Л.В.
76) Ткаченко А.В.
77) Турський В.М.
78) Утриско І.М.
79) Фролова М.В.
80) Хабібуллін В.М.
81) Хмільовський В.М.
82) Цяук Г.Б.
83) Черватюк Л.Д.
84) Чирченко В.П.
85) Шадько О.Г.
86) Шевченко Н.Ю.
87) Шевчук В.О.
88) Шепель Т.П.
89) Шкляр С.В.
90) Ющак А.В.
91) Якименко В.О.
92) Янушевський О.А.
93) Яроцький В.О.
94) Ященко І.П.

ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад в кількості 94 особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 91, «проти» - 1.

СЛУХАЛИ:
Орловський О.С.: Скоротити кількісний склад до фактично проголосованих.

Хабібуллін В.М.: Оскільки 2 нема фізично, але вони проголосовані – взяти нових членів.

Марієн І.С.: Підготовка першого засідання, проекту положення і регламенту. Склад робочої групи – колишній склад ІГ.

Копейчиков М.В.: Додати нових членів для робочої групи.

Закриття установчих зборів