Висоцька Олена Володимирівна

Заступник Міністра юстиції України

забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

забезпечує формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

контролює дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацію законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;

вносить пропозиції щодо розробки проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій системи Державної кримінально-виконавчої служби України, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

визначає основні напрями діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби (далі – органи і установи);

організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених;

забезпечує здійснення заходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків;

організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

забезпечує контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та забезпеченням безпеки в них;

організовує облік та реєстрацію засуджених та осіб, узятих під варту;

визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює розподіл, переводить їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами і установами вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, залучає до її проведення представників релігійних і благодійних організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, фізичних осіб;

сприяє здійсненню спостережними комісіями та громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань;

організовує у взаємодії з Міністерством освіти і науки України професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

організовує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

забезпечує здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Управління пенітенціарних інспекцій;

Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби України;

спрямовує діяльність:

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань;

міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

державної установи «Центр пробації»;

державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заступник Міністра є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України щодо здійснення віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування у сфері оборони; економіки, науки і техніки; державної безпеки та охорони правопорядку, пов’язаних із вирішенням питань виконання кримінальних покарань.

Біографія

Народилася 17 вересня 1980 р., м. Шелехов, Іркутська область, Росія

Освіта

2003 - «Правознавство», Київський університет ім. Шевченка

2004 - доктор філософії в галузі права

2005 – «Фінанси», Інститут післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну

Трудова діяльність:

04.1999 -  03.2001

 

юрист ТОВ ”ВК Абакус”;

02.2002 -  01.2004

 

юрист ТОВ ”Кредит рейтинг”;

03.2004 -  10.2006

 

юрист ЗАТ ”Підводтрубопровід”;

10.2006 -  02.2008

 

провідний юрисконсульт; головний юрисконсульт КАС ”Гарант-АВТО-Сіті” УСК ”Гарант-АВТО” (з 20.12.2006 переіменовано на КФ ”Сіті” УСК ”Дженералі-Гарант”);

03.2008 -  01.2011

 

директор департаменту врегулювання страхових подій; директор департаменту правового забезпечення та претензійно-позовної роботи Центральна філія          ВАТ ”УСК ”Дженералі Гарант”;

01.2011 -  10.2013

 

виконавчий директор з правових питань; начальник управління правового забезпечення господарської діяльності; начальник управління правового забезпечення ВАТ ”Українська страхова компанія ”Дженералі Гарант”

(з 20.04.2011 переіменовано на  ПАТ УСК ”Гарант-АВТО”;

11.2013 -  04.2014

 

директор центральної філії ПАТ ”Українська страхова компанія ”Гарант-АВТО”;

04.2014 -  05.2014

 

начальник управління врегулювання страхових подій та контролю виплат                   ПАТ ”Українська страхова компанія ”Гарант-АВТО”;

01.2018 -  04.2018

 

заступник директора юридичного департаменту ПАТ ”Українська транспортна страхова компанія”;

07.2018 -  03.2019

 

генеральний директор Асоціації забезпечення подій;

09.2019 -  12.2019

 

керівник  патронатної служби Міністра юстиції України;

12.2019 -  03.2020

 

керівник Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України;

З 13.03.2020

 

заступник Міністра юстиції України.