Публічне представлення та публікація інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Міністерству юстиції України законом про Державний бюджет України та асигнування щодо яких визначені розписом Держа