2016 рік

Публічне представлення та публікація інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Міністерству юстиції України Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та асигнування щодо яких визначені розписом Державного бюджету України на 2016 рік

 

Повне найменування головного розпорядника коштів державного бюджету, головна мету його діяльності та завдання

Аналітична інформація про бюджет, яка містить інформацію про виконання бюджету в цілому за головним розпорядником коштів державного бюджету (зокрема за його бюджетними програмами), а також у розрізі відповідальних виконавців бюджетних програм

Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми (для кожної бюджетної програми головного розпорядника коштів державного бюджету), за звітний період , зокрема:

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції»;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601070 «Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601090 «Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3606010 «Керівництво та управління у пенітенціарній сфері» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3606020 «Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3606080 «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3606090 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань»

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3609020 «Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації» ;

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» .

Інформація про виконання видатків та кредитування бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період