Головний спеціаліст відділу міжнародного арбітражу Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням представництва і захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України відповідно до встановленого законодавством порядку, зокрема:

- вжиття заходів щодо належного захисту прав та інтересів України під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- формування стратегії захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, їх посадових осіб під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- здійснення узагальнення та аналізу матеріалів про хід та результати захисту прав та інтересів України під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- утворення Міжвідомчих робочих груп для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України, здійснення підготовки пропозицій і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України під час розгляду у міжнародному суді справи за участю іноземного суб’єкта та України;

- здійснення заходів щодо забезпечення співпраці з юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, у тому числі іноземними, які мають необхідні знання для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України, під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- підготовка висновків про доцільність або недоцільність витрат на оплату юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час розгляду справ у міжнародних арбітражних провадженнях;

- здійснення в межах компетенції Відділу юридичного аналізу проектів міжнародно-правових договорів в частині положень, які стосуються захисту прав та інтересів України під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення юридичного аналізу проектів таких актів з питань, віднесених до компетенції Відділу

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших просвітницьких заходів стосовно розгляду справ в міжнародних судах, що виникають відповідно до міжнародного права та інвестиційних угод;

- співробітництво з міжнародними організаціями з метою підвищення кваліфікації співробітників Відділу у сфері представництва інтересів держави під час розгляду в міжнародних арбітражних провадженнях справ за участю іноземного суб’єкта та України;

- забезпечення розгляду в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до Міністерства юстиції України з питань, які належать до повноважень Відділу;

- виконує інші доручення директора Департаменту та начальника Відділу, що віднесені до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 03 липня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 10 липня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» та/або за спеціальністю «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, організаторські здібності, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

2.

Необхідні особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Указ Президента України від 25.06.2002 № 581/2002 «Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України», Порядок фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також із забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав людини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
5 серпня 2003 року № 1198, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 408, Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, Договір до Енергетичної Хартії 1994 року, Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 року, Конвенція Організації Об’єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року, двосторонні інвестиційні угоди, що укладені Україною

 

3.

Професійні чи технічні знання

Знання розробки та проведення правової експертизи нормативно-правових актів