Головний спеціаліст відділу речового та комунального забезпечення Управління ресурсного забезпечення Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

Омельченко Руслан Васильович (063)873-30-22

Загальні умови

Посадові обов’язки

Проведення розрахунків потреби у коштах для придбання форми одягу особам начальницького складу і курсантам, а також речового майна та інших матеріально-технічних засобів для забезпечення ними органів і установ кримінально-виконавчої служби.

Здійснення контролю за забезпеченням формою одягу осіб начальницького складу і курсантів, а також речовим майном засуджених та осіб, узятих під варту.

Аналіз інформації про наявність та рух матеріальних цінностей за номенклатурою відділу, що подається в щоквартальних (піврічних) звітах територіальних органів управлінь (відділів) та навчальних закладів ДКВС України.

Розгляд та організація перевірки звернень громадян та засуджених, заяв та скарг, що надійшли до відділу, листування з органами державної виконавчої влади;

Проведення планових та позапланових перевірок з питань, віднесених до компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 4800 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017   № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 16 год. 45 хв. 22 червня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв. 03 липня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати

з комп’ютером

Володіння комп’ютером – професійний рівень, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

2

Ділові якості

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички контролю, вміння розподіляти роботу, організаторські здібності, вимогливість, вміння визначати пріоритети.

3

Особисті якості

Ініціативність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завдання та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний )

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Наказ Міністерства юстиції України від 20.02.2012 від 280/5 «Про затвердження Порядку забезпечення речовим майном та норм належності речового майна для засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 578 «Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби»;

Наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 233/5 «Про норми витрат мила та мийних засобів для осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та працівників Державної кримінально-виконавчої служби»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Накази Міністерства юстиції України та інші підзаконні нормативно-правові акти.