Провідний спеціаліст відділу досудового врегулювання Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7200 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням представництва і захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб під час розгляду в іноземних судах справ за участю іноземного суб’єкта та України відповідно до встановленого законодавством порядку, зокрема:

- вжиття заходів щодо належного захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- вироблення стратегії захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів України, їх посадових осіб під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- здійснення узагальнення та аналізу матеріалів про хід та результати захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- утворення міжвідомчих робочих груп для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час досудового врегулювання спорів, здійснення підготовки пропозицій і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- підготовка рекомендацій щодо досудового врегулювання спору за участю іноземного суб’єкта та України, проведення аналізу можливих наслідків пред’явлення іноземним суб’єктом позову до закордонного юрисдикційного органу;

- здійснення заходів щодо забезпечення співпраці з юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, у тому числі іноземними, які мають необхідні знання для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- підготовка висновків про доцільність або недоцільність витрат на оплату юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів;

- здійснення в межах компетенції Відділу юридичного аналізу проектів міжнародно-правових договорів в частині положень, які стосуються захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань представництва та захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення юридичного аналізу таких актів з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших просвітницьких заходів стосовно досудового врегулювання спорів, що виникають відповідно до міжнародного права та інвестиційних угод;

- співробітництво з міжнародними організаціями з метою підвищення кваліфікації співробітників Відділу у сфері представництва інтересів держави під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- забезпечення розгляду в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до Міністерства з питань, які належать до повноважень Відділу;

- виконує інші доручення директора Департаменту та начальника Відділу, що віднесені до компетенції Відділу.

                                                                                                                                                              

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7200 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 03 липня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  10 липня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням представництва і захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб під час розгляду в іноземних судах справ за участю іноземного суб’єкта та України відповідно до встановленого законодавством порядку, зокрема:

- вжиття заходів щодо належного захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- вироблення стратегії захисту прав та інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів України, їх посадових осіб під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- здійснення узагальнення та аналізу матеріалів про хід та результати захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- утворення міжвідомчих робочих груп для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час досудового врегулювання спорів, здійснення підготовки пропозицій і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- підготовка рекомендацій щодо досудового врегулювання спору за участю іноземного суб’єкта та України, проведення аналізу можливих наслідків пред’явлення іноземним суб’єктом позову до закордонного юрисдикційного органу;

- здійснення заходів щодо забезпечення співпраці з юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, у тому числі іноземними, які мають необхідні знання для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- підготовка висновків про доцільність або недоцільність витрат на оплату юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів;

- здійснення в межах компетенції Відділу юридичного аналізу проектів міжнародно-правових договорів в частині положень, які стосуються захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань представництва та захисту прав та інтересів України під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення юридичного аналізу таких актів з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших просвітницьких заходів стосовно досудового врегулювання спорів, що виникають відповідно до міжнародного права та інвестиційних угод;

- співробітництво з міжнародними організаціями з метою підвищення кваліфікації співробітників Відділу у сфері представництва інтересів держави під час досудового врегулювання спорів за участю іноземного суб’єкта та України;

- забезпечення розгляду в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до Міністерства з питань, які належать до повноважень Відділу;

- виконує інші доручення директора Департаменту та начальника Відділу, що віднесені до компетенції Відділу.

                                                                                                                                                              

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7200 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 03 липня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  10 липня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua