Провідний спеціаліст відділу соціально-психологічної роботи із засудженими Управління соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

Омельченко Руслан Васильович (063)873-30-22

Загальні умови

Посадові обов’язки

- надає інформаційну та методичну допомогу структурним підрозділам установ виконання покарань, які відповідають за організацію соціально-психологічної роботи із засудженими, щодо застосування законодавства та методик з питань ресоціалізації засуджених;

- розробляє проекти наказів та доручень Адміністрації ДКВС України  з питань ресоціалізації засуджених;

- бере участь у вивченні потреби у ресурсах, необхідних для забезпечення діяльності за напрямками роботи Відділу, підготовці відповідних пропозицій;

- здійснює контроль за практикою застосування до засуджених зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та інших заохочувальних норм закону;

- аналізує дисциплінарну практику в установах виконання покарань;

- відповідає за організацію психодіагностичної та прогностичної роботи із засудженими та особами, взятими під варту.

- відповідає за організацію психопрофілактичної та корекційної роботи із засудженими, надання їм психологічної допомоги.

- контролює організацію психологічного консультування засуджених.

-  здійснює координацію та методичне забезпечення роботи щодо психологічної підготовки засуджених до життя на волі.

- відповідає за організацію роботи кімнат психоемоційного розвантаження.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017   № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 16 год. 45 хв. 22 червня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв. 03 липня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до професійної компетентності

Уміння працювати

з комп’ютером

Володіння комп’ютером – професійний рівень, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

 

Ділові якості

Лідерські якості, аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички контролю, вміння визначати пріоритети.

 

Особисті якості

Ініціативність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завдання та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний )

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Закон України « Про освіту»;

Закон України « Про професійно-технічну освіту»;

Накази Міністерства юстиції України та інші підзаконні нормативно-правові акти.