Безоплатна правнича допомога

Що таке безоплатна правнича допомога?

Безоплатна правнича допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна правнича допомога поділяється на первинну та вторинну.

Право на безоплатну первинну правничу допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна первинна правнича допомога включає, зокрема, такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають категорії осіб, що визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правових послуг:

1)захист;

2)здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

 

Як і де отримати безоплатну правничу допомогу?

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є:

1) органи виконавчої влади;

2) органи місцевого самоврядування;

3) фізичні та юридичні особи приватного права;

4) спеціалізовані установи;

5) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Подати звернення до Мін’юсту про отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом заповнення форми у розділі «ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА», що міститься за посиланням: https://minjust.gov.ua/feedback, а також шляхом надіслання звернення на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 або на електронні адреси: themis@minjust.gov.ua, callcentre@minjust.gov.ua.

 

Про систему безоплатної правничої допомоги та як звернутися

Про систему БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-bpd/

Як отримати правничу допомогу: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/