02.10.2020 Повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо переведення осіб, взятих під варту»

З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пунктів 1 і 2 параграфа 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції України виносить на громадське обговорення проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо переведення осіб, взятих під варту» (далі – проєкт наказу) для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проєкту наказу.

Метою проєкту наказу є приведення Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 25 квітня 2017 року № 1408/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2017 року за № 550/30418, та Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604, у відповідність до законодавства.

 

Просимо надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту наказу на електронну адресу i.ostrenko@minjust.gov.ua до «16» жовтня 2020 року.

Контактна особа:

головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України Департаменту публічного права Остренко Іван Миколайович.

 

 

Проєкт наказу на 2 арк. в 1 прим.

Порівняльна таблиця на 3 арк. в 1 прим.

Пояснювальна записка на 2 арк. в 1 прим.