05.11.2020 Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України «Про нормативно-правові акти»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації

Міністерство юстиції України

 

Назва проєкту акта

 

 

Закон України «Про нормативно-правові акти»

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

 

Фізичні та юридичні особи, суб’єкти владних повноважень

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття Закону України
«Про нормативно-правові акти» дозволить визначити єдиний порядок розроблення нормативно-правових актів, їх прийняття та набрання чинності.

Також прийняття проєкту Закону сприятиме підвищенню якості нормотворчої роботи, уніфікує порядок прийняття нормативно-правових актів, встановить єдині підходи до видів, форм, та ієрархії нормативно-правових актів, законодавчо закріпить умови вирішення юридичних колізій, наявних в правовій системі, що покращить рівень підготовки нормативно-правових актів.

 

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

ya.aksonova@minjust.gov.ua,
до «19» листопада 2020 року в письмовій формі

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

 

+38 095 838 87 55

Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади

Аксьонова Яна Миколаївна

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Не пізніше ніж через два тижні за результатами обговорення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України

 

Проєкт Закону на 19 арк.