09.06.2021 Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації

Міністерство юстиції України

 

Назва проєкту акта

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум»

 

 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

 

громадяни України, об’єднання громадян, органи державної влади.

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» дасть змогу громадянам України, іншим суб’єктам процесу всеукраїнського референдуму реалізувати права на участь у всеукраїнському референдумі, органам державної влади належним чином реалізовувати свої повноваження, зокрема щодо організації та проведення всеукраїнського референдуму.

 

 

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

o.denisonova@minjust.gov.ua,
до «23»  червня 2021 року в письмовій формі

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

 

+044 271 15 13

Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади

Денісова Олена Сергіївна

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Не пізніше ніж через два тижні за результатами обговорення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України

 

Проєкт Закону

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця