10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів