10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці