11.06.2020 Звіт про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»  провело громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».

Проєктом постанови передбачено доповнення пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 (із змінами), підпунктом 11¹) такого змісту:

«11¹) виготовлення копій документів з фонду користування;».

В обговоренні проєкту постанови взяли участь п’ять представників громадськості, зауваження та пропозиції яких частково враховано.

Автор пропозиції або зауваження

Пропозиції та зауваження

Враховано/не враховано

Антон Земанек

1) доповнити пункт 3 Переліку підпунктами такого змісту:

 

«11-1) виготовлення копій документів з фонду користування на архівні документи за допомогою технічних засобів архіву;

11-2) виготовлення копій страхового фонду на архівні документи».

Страховий фонд на архівні документи не видається до читальної зали архівних установ, тому забезпечити можливість його самостійного користування користувачами, на жаль, неможливо. Оскільки, через зазначене, зараз ніхто не може отримати доступ до страхового фонду на архівні документи, слід передбачити доступ до інформації з нього хоча б за допомогою копій, виготовлених за плату архівними установами.--------------------------------

 Враховано

Пункт  11¹) викладено в  такій редакції:

«11¹) виготовлення копій документів з фонду користування за допомогою технічних засобів архіву;»

 

Не враховано

Відповідно до СОУ 01.140.20-22892594-002:2014  страхова копія архівного документа – це копія архівного документа, виготовлена для дублювання і зберігання документної інформації оригіналу у разі його втрати чи пошкодження.

Страхові копії (сукупність яких утворюють страховий фонд) є резервними, контрольними, недоторканними копіями, що мають повністю відповідати оригіналам за усією їхньою документною інформацією і частиною зовнішніх ознак та призначені для влиття в органічне середовище свого інформаційного прототипу (оригіналу) у разі його втрати.

Позаяк страховий фонд створюється не задля користування архівними документами документів, а як запобіжний захід виключно з метою прямої заміни об'єкту захисту у разі його втрати, то і страхові копії документів є недоторканними і не можуть надаватися для користування у будь-яких формах, окрім випадків передання копії на загальне зберігання з відповідним наданням їй статусу оригіналу архівного документа. Відтак, одноразовим і виключним користувачем страхової копії може бути лише та юридична (у нашому випадку – архів) або фізична особа, яка на законних підставах здійснює постійне зберігання оригіналу документа.

Для користування архівними документами з метою запобігання зношенню матеріальної основи оригіналів документів виготовляються копії фонду користування.

 

2) проєкт постанови має бути погодженим з Антимонопольним комітетом України як рішення, яке може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Враховано

Проєкт постанови погоджено з Антимонопольнти комітетом України

 Громадська спілка «Українська культурна спадщина» 

Викласти пункт 11¹) в такій редакції:

«11¹) виготовлення копій документів з фонду користування  технічними засобами архіву, за виключенням документів фонду користування оприлюднених онлайн, або з переліку тих , який повинні бути опубліковані онлайн згідно планів архіву на дату замовлення»

Враховано частково

 

Пункт  11¹) викладено в  такій редакції:

«11¹) виготовлення копій документів з фонду користування за допомогою технічних засобів архіву;»

До оприлюднених онлайн архівних документів очевидно є відкритий доступ користувачів цих документів. Надання можливості самостійного копіювання архівних документів онлайн буде прийматись архівною установою, яка їх оприлюднила онлайн.

Олександр Краковський

Проєкт постанови не може бути прийнятий з огляду на таке:

1) норма проєкту постанови суперечить статті 10 Конвенції основоположних прав та свобод, практиці Європейського суду з прав людини.

Так, у справі «Кеннеді проти Угорщини»            (№ 31475/05) Європейський суд визнав, що доступ до документальних першоджерел з метою проведення законних історичних досліджень є важливим елементом здійснення права на свободу вираження поглядів, що гарантується статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Одним із принципів тлумачення Конвенції є принцип ефективності гарантованих прав, їх практичність.

Не враховано

 

Рішення по справі «Кеннеді проти Угорщини» (№ 31475/05) стосується порушення права угорського історика на доступ до документів з питань функціонування Державної служби безпеки Угорщини в 1960-х роках, котрі зберігалися у Міністерстві внутрішніх справ Угорщини та були державою обмежені в доступі до 2048 року. В даній справі мова йде про секретні документи або про документи, на які державою було накладено обмеження від самого початку їх створення.

Норма проєкту постанови не обмежує доступ до документів, а лише унормовує надання архівними установами послуги щодо виготовлення копій документів з фонду користування.

 

2) немає та не може бути ніякої послуги виготовлення цифрової копії Жодних витрат архів не несе від надання вже існуючих копій, що підтверджено відповідною судовою практикою та численними висновками Антимонопольного комітету України.

 

Відповідно до рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України стягнення плати за надання копій вже оцифрованих архівних документів у електронній формі на власні електронні носії користувачів по тарифу, як за створення (оцифрування) нових електронних копій документів, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем.

Оплата послуги щодо виготовлення копій документів з фонду користування не буде здійснюватися по тарифу як за створення (оцифрування) нових електронних копій документів. При впровадженні послуги «виготовлення копій архівних документів з копій документів фонду користування» технічні параметри створення таких копій визначатимуться змістом замовлень користувачів. Виготовлення копії архівного документа на замовлення користувача здійснюватиметься з майстер-копії – першої цифрової копії максимально високої якості, зробленої безпосередньо з оригіналу архівного документа (копія-оригінал, еталонна копія), яка містить максимально можливу кількість інформації та не підлягає жодній обробці, а сам цифровий контент супроводжується послідовними та високоякісними метаданими. Максимальні технічні характеристики цифрових копій, виготовлених із фонду користування за замовленням користувачів, повинні бути зафіксовані в Прейскуранті цін, затвердженому керівником архівної установи, і доведені до користувачів архівних послуг.

 

3) цифрові копії з фонду користування (який так і зветься «фонд користування») відповідно до європейської практики розміщуються в онлайн доступі абсолютно безоплатно.

Доступ до архівних документів, які оприлюднюються онлайн на вебсайтах архівних установ є безкоштовним.

Водночас зазначаємо, що для забезпечення можливості роботи з цифровими копіями з фонду користування онлайн необхідним є створення спеціалізованого потужного об’єкта цифрової інфраструктури, до складу якого мають входити, зокрема, значні серверні потужності (зберігання цифрових копій архівних документів високої якості) та канали доступу до високоякісних цифрових копій високої пропускної здатності. Реалізація проєкту створення та введення в дію зазначеного спеціалізованого об’єкта цифрової інфраструктури опрацьовується, однак його реалізація потребує значних обсягів державного фінансування, забезпечення якого нині не є можливим.

Також потрібно звернути увагу на те, що у разі створення та введення в дію онлайн-сервісу доступу до зібрання архівних документів загального користування постає проблема належного засвідчення справжності цифрових копій у віддаленому режимі, яка нині успішно вирішується при роботі в читальному залі.

Юлія Прокоп

Проєкт постанови не може бути прийнятий з огляду на таке.

Прийняття проєкту постанови може загальмувати розвиток української архівної системи, зокрема розвиток сайтів архівних установ і оприлюднення онлайн архівних документів. Внаслідок цього постраждає репутація нашої країни, постраждають користувачі, а також постраждають архіви, які працюють із дотриманням чинного законодавство.

Не враховано

 

Оприлюднення онлайн архівних документів з метою спрощення доступу до цих документів, популяризації історичної інформації, яка в них міститься, є формою публікації архівного документу, організація і підготовка якої здійснюється згідно з Порядком підготовки документальних публікацій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України  від 28.08.2018  № 2805/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2018 за № 991/32443, та відповідно до планів публікаційної роботи архівних установ. Тож можливість самостійного виготовлення користувачами копій документів, оприлюднених онлайн, не є основною метою зазначеного оприлюднення. Обсяг представлених на вебсайтах копій документів з фонду користування обумовлюється низкою чинників, серед яких: наявні технічні можливості кожного взятого окремо архіву; необхідність дотримання правових норм щодо документів, які містять персональні дані, є об’єктом авторських та суміжних прав, або мають обмеження, встановлені умовами, на яких фондоутворювач (власник) передавав документи в архів. Однак, ані обсяг оприлюднених онлайн архівних документів, ані прийняття проєкту постанови не можуть загальмувати розвиток української архівної системи, зокрема розвиток сайтів архівних установ, оскільки між ними не має причинно-наслідкового зв’язку. Крім того, створення фонду користування архівними документами та їх онлайн оприлюднення це пов’язанні між собою, але не ідентичні процеси. Основна мета створення фонду користування - це створення сукупності копій архівних документів, призначених для користування замість оригіналів (ДСТУ 2732: 2004. «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»). Пріоритетність і черговість створення фонду користування включає і таку категорію документів як документи, що підлягають оприлюдненню онлайн, але сама категорія не є виключною.

Сергій Навроцький

Прошу внести корективу наступного характеру:
- розділити/уточнити платну послугу пропонованих п.11 та п.11.1 на наступні:
1) виготовлення електронних копій з оригіналів документів НАФ;
2) виготовлення електронних копій з неелектронних копій документів НАФ у фонді користування;
3) виготовлення неелектронних копій з копій/оригіналів документів НАФ.
Рекомендувати в примітках ще розділити вартість даних окремих робіт залежно від якості створених цифрових копій, яка має погоджуватись з замовником, та від типу оригінала/неелектронної копії, які копіюються.
Суть розділення в тому, що виконання даних робіт має різну трудоємкість: очевидно що копіювання файлу з жорсткого диску на цифровий носій чи в електронну пошту по трудоємкості є значно дешевшим, ніж створення новоствореної цифрової копії оригінального/копії документа НАФ.
Більше того, пропоную вказати що  "надання користувачам електронних копій з уже існуючих електронних копій документів НАФ" є безкоштовним, оскільки надається як частина відповіді на звернення (усне/письмове/інше) користувачів, а також бо за створені раніше електронні копії документів було заплачено або третьою стороною, або (якщо діяльність державних архівів включає в себе створення цифрового Фонду користування) було заплачено з державного/комунального чи іншого бюджетів.

 

Не враховано

 

Послуги архівних установ щодо виготовлення копій архівних документів, друкованих видань та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву  та виготовлення копій документів з фонду користування будуть деталізовані у додатку до Порядку визначення вартості та надання платних послуг та виконання робіт архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, який наразі розробляється Укрдержархівом та Мінʼюстом.

Оплата послуги щодо виготовлення копій документів з фонду користування буде обчислюватись відповідно до вищезазначеного Порядку