12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння