13.09.2022 ЗВІТ про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та затвердження плану заходів на 2022–2024 роки щодо її реалізації

З метою проведення громадського обговорення, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/) в рубриці «Консультації з громадськістю», відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 15 серпня 2022 року оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та затвердження плану заходів на 2022–2024 роки щодо її реалізації» (далі – проєкт розпорядження), проєкт розпорядження, пояснювальна записка, проєкти Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та плану заходів на 2022–2024 роки щодо реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання пріоритету 19.3 «Створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471.

Зауваження і пропозиції щодо зазначеного проєкту розпорядження приймались у період з 15 серпня 2022 року до 30 серпня 2022 року включно.

Станом на 31 серпня 2022 року зауважень і пропозицій щодо проєкту розпорядження не надходило