13.3 Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями