13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності