14.07.2020 Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України «Про публічні консультації»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації

Міністерство юстиції України

 

Назва проєкту акта

 Закон України «Про публічні консультації»

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

 

Суб’єкти владних повноважень, заінтересовані сторони – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, об’єднання громадян, громадські спілки, професійні спілки та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації, асоціації органів місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, непідприємницькі товариства, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, саморегулівні організації, на яких вплине прийняття рішення, інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких воно стосується, а також інші особи, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях.

 

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття Закону України
«Про публічні консультації» забезпечить запровадження на законодавчому рівні уніфікованих підходів (стандартів) щодо проведення публічних консультацій, які будуть застосовуватися, як державними органами, так і органами місцевого самоврядування, а також іншими суб’єктами, наділеними владними повноваженнями відповідно до закону.

 

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

l.zakomirna@minjust.gov.ua,
до «30» липня 2020 року в письмовій формі

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

 

+38 095 549 13 11

Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади

Закомірна Леся Олександрівна

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Не пізніше ніж через два тижні за результатами обговорення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України

 

Проєкт Закону

Порівняльна таблиця