24.01.2022 Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2020 року № 1925/5»

З метою проведення громадського обговорення, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/) в рубриці «Консультації з громадськістю», відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 30 грудня 2021 року оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2020 року № 1925/5» (далі – проєкт наказу), проєкт наказу, пояснювальна записка та порівняльна таблиця до нього.

Проєкт наказу розроблено з метою забезпечення приведення у відповідність до законодавства наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2020 року № 1925/5 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2020 року за № 532/34815 відповідно до законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту, а також у сферах безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і електронних комунікацій.

Зауваження і пропозиції щодо зазначеного проєкту наказу приймались у період з 30 грудня 2021 року до 13 січня 2022 року включно.

Станом на 14 січня 2022 року зауважень і пропозицій щодо проєкту наказу не надходило.