26.08.2021 ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю стосовно проєкту наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку проведення медичного огляду кандидатів на службу та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у період з 04 по 20 серпня
2021 року оприлюднювало на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики
«Консультації з громадськістю» проєкт наказу Міністерства юстиції України,
Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку проведення медичного огляду кандидатів на службу та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України» (далі – проєкт наказу).

Метою прийняття проєкту наказу є врегулювання організації проходження медичних обстежень осіб, які є кандидатами на службу та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

20 серпня 2021 року оприлюднення проєкту наказу завершено. Зауваження та пропозиції щодо проєкту наказу до Міністерства юстиції України не надходили.