27.09.2019 Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України проєкту наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг» (далі – проєкт наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проєкт наказу розроблено відповідно до частини другої статті 7, частини другої статті 8, пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги», абзацу другого пункту 73 вимог у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992, з метою забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, що використовуються під час надання електронних довірчих послуг, а також недопущення їх дискримінації.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу просимо надсилати протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою: Міністерство юстиції України, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, а також за адресою електронної пошти: ecp@minjust.gov.ua.

Проєкт наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціфльного зв'язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електроних довірчиї послуг»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг»