28.12.2021 ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у період з «29» листопада по «14» грудня 2021 року оприлюднювало на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю» проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії» (далі – проєкт постанови).

Метою проєкту постанови є удосконалення діяльності спостережних комісій з питань організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, їх ресоціалізації та соціальної адаптації в суспільстві.

14 грудня 2021 року оприлюднення проєкту постанови завершено. В обговоренні проєкту постанови взяли участь два представники громадськості, зауваження та пропозиції яких не враховано та враховано частково (інформаційна таблиця додається).