29.09.2020 Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації

Міністерство юстиції України

 

Назва проєкту акта

 

 

Закон України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України»

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

 

Громадяни України – виборці, інші суб’єкти виборчого процесу.

 

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття Закону України
«Про внесення змін до Виборчого кодексу України» сприяє забезпеченню інформування виборців про кандидатів, які протягом останніх шести місяців до дня виборів змінювали прізвище та/або власне ім'я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові, що балотуються, шляхом внесення цих відомостей до бюлетеня.

 

 

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

l.nefedova@minjust.gov.ua,
до «___»______2020 року в письмовій формі

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

 

+38 067 290 18 55

Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади

Нефедова Лідія Валеріївна

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Не пізніше ніж через два тижні за результатами обговорення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України

 

Проєкт Закону на 1 арк. в 1 прим.

Порівняльна таблиця до проєкту Закону на 7 арк. в 1 прим.

Пояснювальна записка на 2 арк. в 1 прим.