30.09.2019 Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру» (далі – проєкт Наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проєкт наказу розроблено на виконання абзацу двадцять другого частини другої статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 з метою забезпечення проведення центральним засвідчувальним органом оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру.

Зауваження та пропозиції до проєкту Наказу просимо надсилати протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою: Міністерство юстиції України, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, а також за адресою електронної пошти: ecp@minjust.gov.ua.

Проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру»

Аналіз регуляторного впливу

ПОРЯДОК подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру

ІНФОРМАЦІЯ щодо наданих електронних довірчих послуг

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ  реалізації проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру» на ключові інтереси заінтересованих сторін