31.03.2021 Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України» (далі – проєкт наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту наказу.

Проєкт наказу розроблено відповідно до вимог статей 18, 32, 33, 34, 36 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) з метою:

удосконалення механізму застосування Міністерством юстиції України та територіальними органами Мін’юсту заходів впливу, передбачених Законом, за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу
(далі – СПФМ) законодавства у сфері запобігання та протидії;

встановлення єдиного уніфікованого підходу при визначенні (застосуванні) Міністерством юстиції України та територіальними органами Мін’юсту заходів впливу, передбачених Законом, за порушення СПФМ законодавства у сфері запобігання та протидії;

налагодження прозорого зв'язку і взаємодії між СФПМ та Мін’юстом/територіальними органами Мін’юсту.

Проєкт наказу оприлюднений на офіційній вебсторінці Міністерства юстиції України в мережі Інтернет (https://minjust.gov.ua) у рубриці «Напрями діяльності» підрубриці «Регуляторна діяльність» у розділі «Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, що розроблені Міністерством юстиції».

З метою налагодження всебічного громадського обговорення, зауваження і пропозиції стосовно змісту проєкту наказу, просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення на офіційній вебсторінці Міністерства юстиції України у письмовій та електронній формі за такими адресами:

 

Міністерство юстиції України

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13,

тел.: (044) 486-41-62

 

Адреса електронної пошти: yu.babaieva@minjust.gov.ua

 

Проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України»

Постанова про застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії/свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю/свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності

Постанова про застосування заходу впливу у вигляді покладення на суб’єкта первинного фінансового моніторингу обов’язку відсторонити від роботи посадову особу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Постанова про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Постанова про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Постанова про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Постанова про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди із суб’єктом, за якою суб’єкт зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Положення про Комісію Міністерства юстиції України/територіального органу Міністерства юстиції України з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Порядок розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу

Пояснювальна записка до проєкту наказу Міністерства юстиції України Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції
України»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством
юстиції України»