8.10 Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі